W tym roku też sadzimy!

Zapraszamy do zakładania tradycyjnych sadów jesienią 2021 lub wiosną 2022.  Od 2015 roku powstało 180 sadów tradycyjnych, w których rosną dawne odmiany. Za kilkanaście lat będą dawały doskonałe i zdrowe owoce, będą też bogatymi ekosystemami.   Poniżej warunki udziału w projekcie: Odpowiedni teren do posadzenia co najmniej 50 drzew (około 0,3 ha). Teren musi być

Więcej

BOND Policy Round table-o polityce i nasionach

W dniach 2-5 grudnia Fundacja AgriNatura uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym przez Społeczny Instytut Ekologiczny w ramach projektu BONDhttps://www.bondproject.eu/, którego celem było między innymi przeanalizowanie sytuacji dotyczącej polityki nasiennej w Europie, w świetle założeń art.19 Deklaracji o Prawach Chłopów i Innych Ludzi Pracujących na Obszarach Wiejskich (pisaliśmy o niej w czerwcu, jest to dokument przyjęty

Więcej

Bioróżnorodni 2019. Spotkanie Rodzin

W dniach 9-11 sierpnie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie organizowane z Instytutem Żywienia Świadomego w gospodarstwie ekologicznym przy siedzibie naszej Fundacji. Wydarzenie jest szczególnie przygotowane pod kątem rodzin z dziećmi. Wszystkie szczegóły na stronie http://instytutzywienia.eu/spotkanie-bioroznorodni-2019/ W programie: Warsztaty i prelekcje – Ziemia, Ciało, Raw Food, Mikrobiom, Nasiona, Emocje, Relacje Rodzinne pogadanki w kręgu, wymiana doświadczeń i dobrej

Więcej

Nowa polityka rolna

Europa przykłada szczególną wagę do zachowania zasobów genetycznych rolniczej różnorodności biologicznej. W nowej polityce rolnej, której celem jest zrównoważone rolnictwo, za priorytetowe działania uznano ochronę, pomnażanie oraz użytkowanie rolniczych zasobów genetycznych. Dziś nikt już nie ma wątpliwości, że rolnicza różnorodność jest podstawą naszego wyżywienia, że powinnyśmy ją zachować co najmniej z trzech powodów: bezpieczeństwa żywnościowego,

Więcej

Ochrona roślin użytkowych

Równie istotne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej w rolnictwie mają rośliny użytkowe. Dawne odmiany są cenne nie tylko z naukowego punktu widzenia, lecz także ze względu na przyrodę, rolnika a także konsumenta. Są one dobrze przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych w jakich zostały wytworzone, charakteryzują się unikalnym genotypem oraz specyficznymi cechami użytkowymi – są odporne

Więcej

Ochrona zasobów genetycznych

Od początku lat 80. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podejmowała działania na rzecz ochrony zasobów genetycznych. Początkowo były to pojedyncze projekty realizowane w kilku krajach. Dopiero uchwalenie Konwencji o Różnorodności Biologicznej dało podstawę do przyjęcia przez FAO Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt. Strategia ta, zobowiązując kraje członkowskie do powołania własnych

Więcej

Ginące rasy i odmiany

W 1992 roku na szczycie Ziemi w Rio de Janerio uchwalono Konwencję o Różnorodności Biologicznej. Według definicji przyjętej oficjalnie przez Konwencję różnorodność gatunkowa oznacza „zróżnicowanie wszystkich organizmów żywych występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i innych wodnych, jak też w zespołach ekologicznych, których częścią są te organizmy. Dotyczy to różnorodności wewnątrzgatunkowej i różnorodności na

Więcej

Rolnicza różnorodność biologiczna – co to jest?

 Bioróżnorodność rolnicza jest największym dziedzictwem biologicznym i kulturowym świata. Gwarantuje ona zachowanie bogactwa genetycznego. Dzikie lub dawne gatunki uprawne mają wiele cech korzystnych jak odporność na choroby, susze lub zimno, mogą wcześnie wydawać owoce lub dobrze się przechowywać, podobnie jak i rodzime rasy zwierząt gospodarskich, które są przystosowane do lokalnych warunków klimatycznych i paszowych oraz

Więcej