Zakończenie projektu CORE

Projekt CORE został zrealizowany w latach 2019-2022 w ramach programu Erasmus + partnerstwa strategiczne i wymiana dobrych praktyk.

W ciągu ostatnich 60 lat przestało istnieć w Europie ponad 80% tradycyjnych sadów. 

Z tego powodu zmniejszają się, a czasami nieodwracalne znikają ekosystemy takich miejsc, bogactwo dziedzictwa kulturowego, zasoby genowe drzew owocowych. Zanikają też umiejętności i wiedza związane z tradycyjnymi sadami i lokalnymi odmianami drzew owocowych. 

Projekt CORE to jedno z działań, którego celem było nagłośnienie na forum międzynarodowym idei ochrony i odtwarzania sadów tradycyjnych. Partnerstwo strategiczne organizacji z pięciu krajów europejskich; Anglii, Węgier, Włoch, Niemiec i Polski; opracowało bogate i interesujące materiały informacyjno-edukacyjne. Są one dostępne dla każdej osoby zainteresowanej tematem sadów tradycyjnych na stronie projektu i stronach organizacji partnerskich.

Informacje na temat projektu znajdują się na stronie:

https://coreorchard.wixsite.com/core

Informacja prasowa na temat zakończenie projektu CORE pdf:

CORE_informacja_prasowa