O nas, misja fundacji

Siedziba Fundacji

Siedziba Fundacji AgriNatura znajduje się w gospodarstwie ekologicznym nieopodal Ostrowi Mazowieckiej. W gospodarstwie znajduje się ekologiczny warzywniak, sad przydomowy, oraz ponad 2 hektarowy sad drzew owocowych posadzony w 2010 roku, w którym znajduje się około 30 różnych dawnych odmian jabłoni, gruszy, śliw i czereśni.

Nasza Misja

Główne cele naszej Fundacji to:

Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, w szczególności ochrona i pomnażanie zasobów genetycznych oraz rolniczej różnorodności biologicznej („agrobioróżnornodości”)

Rozwój ekologicznych i biodynamicznych metod produkcji rolnej, i pochodzącego od nich lokalnego przetwórstwa i produktu

Ochrona środowiska, zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarach wiejskich

Rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich

Cele te Fundacja realizuje w szczególności poprzez :

– aktywizację lokalnych społeczności w podejmowaniu działań sprzyjających zachowaniu agrobioróżnorodności poprzez wykorzystanie jej wartości ekonomicznej (rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo lokalne i produkt tradycyjny, agro-ekoturystyka),

– wprowadzanie przyjaznych dla środowiska technologii innowacyjnych na obszarach wiejskich,

-edukację mieszkańców wsi nt. rolnictwa ekologicznego, biodynamicznego i agrobioróżnorodności, dobrostanu zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,

-aktywizację społeczną, gospodarczą i dywersyfikację działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

-ochronę zdrowia i promocję zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi, ochronę interesow konsumentów na obszarach wiejskich

– rozwój sportu i turystyki przyjaznej dla środowiska na obszarach wiejskich

Jednym z założeń Fundacji jest powołanie Centrum Rolniczej Różnorodności Biologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako miejsca edukacji i wymiany doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Celem Fundacji jest również pomnażanie zasobów genetycznych, oraz łączenie działań rolników -producentów surowca, przetwórców surowca (na specyficzny wysokiej jakości produkt) i sieci sklepów lub placówek sprzedających ten specyficzny produkt konsumentom. Agrobioróżnorodność i produkt ekologiczny mogą stać się największym atutem polskiego rolnictwa, jednocześnie służąc bogactwu polskiej przyrody obszarów wiejskich i stanowić ważny element zrównoważonego rozwoju tych obszarów. Zachowanie bioróżnorodności rolniczej jest podstawą zachowania bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności żywnościowej naszego kraju.

W swoich działaniach Fundacja ściśle współpracuje z rolnikami, organizacjami i grupami nieformalnymi o podobnych celach, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.

Fundusze na działania Fundacja może pozyskiwać z instytucji grantodawczych oraz poprzez prowadzenie działalności gospodarczej . Dotychczasowe działania Fundacji były finansowane przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Szwajcarski program współpracy oraz środki własne fundatorów.

Władze Fundacji:

Zarząd:

Prezes – Aleksandra Sonia Priwieziencew

Wiceprezes – Elżbieta Lenarczyk

Rada Fundacji:

Izabella Byszewska

Ewa Sieniarska

Jolanta Zientek-Varga