Produkt tradycyjny i lokalny- przykłady dobrych praktyk

 

Zapraszamy na stronę www.produktytradycyjne-dobrepraktyki.pl

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA: 


22 marca 2013- konferencja   w woj.podkarpackim,  ODR w Boguchwale 
zaproszenie do pobrania

18 kwietnia 2013 – konferencja w woj. kujawsko – pomorskim, Przysiek Zaproszenie i program do pobrania (pdf)

Zobacz galerię projektu>>


INFORMACJE O PROJEKCIE:

„Produkt tradycyjny i lokalny: promocja, marka, dystrybucja – przykłady dobrych praktyk”.

Projekt jest realizowany w latach 2012-2013 przez :
Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura

Fundacja Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura , Świerże-Panki 25, 07-323 Zaręby Kościelne, www.agrinatura.pl , biuro@agrinatura.pl
Tel 86 270 62 87/ 605 064 189


Reprezentowanej przez Prezesa- Aleksandrę Sonię Priwieziencew

we współpracy ze :


Społecznym Instytutem Ekologicznym (www.sie.org.pl)


Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego (www.produktyregionalne.pl)

Na zlecenie :

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Tel. (22) 623-19-01, Fax. (22) 623-19-09, www.fapa.org.pl

Nr sprawy : KSOW-58-12/ZP-MS/2012


Celem projektu jest promocja wśród producentów i konsumentów najlepszych praktyk w zakresie produktu tradycyjnego, lokalnego, regionalnego, ekologicznego na poziomie ogólnokrajowym.

W ramach projektu realizowane będą m innymi następujące działania:

  1. Identyfikacja dobrych praktyk w zakresie wytwarzania, promocji, budowania marki i dystrybucji produktów lokalnych/regionalnych/tradycyjnych na poziomie ogólnokrajowym.

  2. Organizacja 3 konferencji wojewódzkich dla producentów

  3. Interaktywna strona internetowa

  4. Film edukacyjno-szkoleniowy promujący najlepsze praktyki

  5. Wydanie  broszury – poradnika szkoleniowego pt.: „Produkt tradycyjny i lokalny: wytwarzanie, promocja, budowa marki, dystrybucja – kompendium dobrych praktyk”.

  6. Podręczna mapa dobrych praktyk.

  7. Konferencja krajowa


Producenci wyrażający zgodę na wykorzystanie informacji o swoich produktach w ramach projektu nie ponoszą żadnych opłat z tego tytułu.

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Projekt opracowany przez Fundację Rolniczej Różnorodności Biologicznej AgriNatura

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi