RWS Świerże-Panki

Przy siedzibie Fundacji w gospodarstwie ekologicznym „ Za Brzozami” realizowany jest od 2012 roku pilotażowy projekt „Rolnictwo Wspierane przez Społeczność”. Nasze gospodarstwo dostarcza raz na tydzień ekologiczne i bioróżnorodne warzywa grupie konsumentów, którzy  wspierają nas przez cały sezon (maj-listopad), dzielą plony pomiędzy sobą oraz zobowiązują się do pomocy wolontariackiej na rzecz rozwoju gospodarstwa.  Ten system ścisłej współpracy pomiędzy rolnikiem i odbiorcą inspirowany jest popularnym już w USA i na Zachodzie Europy systemie CSA – Community Supported Agriculture –po polsku RWS. Stwarza on szansę rozwoju bioróżnorodnej , ekologicznej i wysokiej jakości produkcji w małoobszarowych gospodarstwach, zapewniając rolnikom bezpieczeństwo zbytu i  godziwe wynagrodzenie. Produkcja warzyw metodami ekologicznymi i biodynamicznymi wymaga dużych nakładów pracy i tylko dzięki bezpośredniej relacji z konsumentem staje się opłacalna.  Jednocześnie system RWS zapewnia konsumentowi dostęp do warzyw ekologicznych po cenach niższych niż w handlu detalicznym, większe zróżnicowanie (uprawiamy wiele gatunków rzadko dostępnych na rynku), stałe dostawy raz w tygodniu, możliwość współdecydowania na początku sezonu o kierunkach produkcji i rozwoju, pełny dostęp do informacji o gospodarstwie, metodach uprawy i możliwość udziału w jego pracy.

W 2012 roku, współpracowaliśmy z grupą 15 stałych odbiorców.
W 2013 planujemy powiększenie areału upraw i dostawy dla 25 gospodarstw domowych.
Jeżeli model się sprawdzi i pozwoli na zrealizowanie odpowiednich inwestycji, gospodarstwo może zapewnić w przyszłości dostawy warzyw nawet dla 100 rodzin i zapewnić 4 pełnoetatowe miejsca pracy, przy areale upraw zaledwie około hektara. Małoobszarowe ekologiczne rolnictwo może dzięki takim rozwiązaniom wyżywić więcej osób niż przemysłowe monokultury, tworząc jednocześnie miejsca pracy i dbając o ekosystem, środowisko, zdrowie konsumentów i rolników.

Więcej o naszym modelu RWS  oraz o przykładach ze świata przeczytaj na naszym blogu: www.rws.waw.pl

zapraszamy też do galerii (klik)

Świerże-Panki

Świerże-Panki