Wyjazd studyjny do Niemiec- już wkrótce!

W dniach 26-29 października, jedna grupa  z każdej szkoły biorącej udział w projekcie „ Mam swoje zdanie” jedzie do Niemiec na spotkanie z niemieckim partnerem projektu LuXX e.V., w rolniczej miejscowości Glonn pod Monachium.  W wyjeździe weźmie ostatecznie udział 6 uczniów i opiekun z każdej szkoły, w sumie 21 osób, oraz przedstawiciele Fundacji AgriNatura. Nasze dwa dni na miejscu zapowiadają się intensywnie i  bardzo ciekawie: zwiedzimy centrum edukacji ekologicznej i ekologiczne przedsiębiorstwo w Herrmannsdorfer i Centrum Rolnictwa Biosymbiotycznego. Hermannsdorf jest centrum sieci współpracy grupującej i łączącej 70 gospodarstw ekologicznych w regionie – rolników i przetwórców.  Spotkamy się z wójtem gminy Glonn, z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i działaczami obywatelskimi . Poznamy Sabine Bruckmann, dyrektorkę Stowarzyszenia LuXX- (niemiecki partner projektu) i współzałożycielką sieci UNSER LAND – sieci współpracy między poszczególnymi producentami i przetwórcami. Spotkamy się z  Grupą AEG 2020 (Aktionskreises Energiewende Glonn 2020), społecznej akcji na rzecz rozwoju  OZE (odnawialnych źródeł energii) w gminie. Grupa AEG 2020 wyłoniła się z ruchu obywatelskiego dążącego do osiągnięcia niezależności od energii ze źródeł kopalnianych do roku 2020 w gminie Glonn (obecnie 40% pozyskiwanej energii pochodzi z OZE – odnawialnych źródeł energii). Czeka nas również spotkanie z Rosi Reindl, przedstawicielką inicjatywy Obywatelskiej przeciwko GMO Zivilcourage, prezentacja ich pracy i współpracy z samorządem, akcji lokalnych i  regionalnych. Sprawozdanie i wrażenia z wyjazdu- już wkrótce na naszej stronie!