Wizyta studyjna w Warszawie szkoły ze Starego Lubiejewa, 19 września

Grupa uczestników naszego projektu przyjechała do Warszawy  19 września wczesnym rankiem.  Od razu skierowaliśmy nasze kroki do Sejmu, gdzie razem z przewodnikiem zapoznaliśmy się z historią polskiego parlamentaryzmu, procesem tworzenia prawa w Polsce oraz podziałem władzy jaki panuje w naszym kraju.

Następnym punktem programu było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Departamentem Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Ze strony Urzędu przywitał nas dyrektor departamentu Kazimierz Porębski, obecnych też było sześciu pracowników odpowiedzialnych za takie zagadnienia jak wdrażanie PROW czy scalanie gruntów. Usłyszeliśmy czym zajmuje się Urząd i jakie są jego kompetencje, jakie są możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Dowiedzieliśmy się także, co to jest lista produktów tradycyjnych i jakie są warunki zgłoszenia swojego produktu na taką listę. Pani Marzena Rogozińska opowiedziała nam też o sposobach promocji produktów tradycyjnych przez UM.  Zadawaliśmy też wiele pytań, na które urzędnicy starali się odpowiedzieć-  zespoły Karola i Magdy szczególnie aktywnie włączyły się w rozmowę. Niestety nie zdążyliśmy omówić wszystkiego, ponieważ czekał na nas już następny punkt programu…  

…czyli dobry obiad w stołówce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po posiłku udaliśmy się na spotkanie  z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej z zespołem ds. Reform WPR. Pani Patrycja Purgał przygotowała dla nas świetne warsztaty, które pozwoliły zrozumieć na jakim etapie jest reforma i jakie trudności przysparza podjęcie decyzji w kręgu tylu państw,  jaka jest rola naszego premiera, naszego ministra, jaką siłę głosów ma Polska w Radzie Unii Europejskiej i co mogą europosłowie.  Uczniowie mieli okazję wcielić  się w rolę ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej i przetestować jak wyglądają negocjacje w praktyce i jak różne są interesy poszczególnych krajów w kwestii  płatności bezpośrednich. Cała zabawa oparta była na autentycznych stanowiskach poszczególnych krajów oraz aktualnej propozycji KE,  nad którą w tym roku toczy się debata w Radzie i Parlamencie UE.