Grupa młodzieży ze szkół rolniczych w Polsce z wizytą w Bawarii

W dniach 26.10-29.10 gmina Glonn w Bawarii gościła grupę młodzieży ze szkół rolniczych w Lubiejewie, Sandomierzu, Leśnej Podlaskiej. Wizytę zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez Fundację AgriNatura a dofinansowanego przez Fundacje Współpracy Polsko Niemieckiej i Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarskiego Grantu Blokowego – wyjazd był nagrodą dla najbardziej aktywnych beneficjentów projektu realizowanego przez Fundacje AgriNatura od stycznia 2012 roku (Mam swoje zdanie –edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych”).

Tematem wizyty była demokracja, partycypacja, udział obywateli w decydowaniu o kierunkach rozwoju swojego regionu, akcje obywatelskie i współpraca między władzami a mieszkańcami, no i oczywiście rolnictwo.

W ciągu dwóch dni młodzież spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, odwiedziła gospodarstwa ekologiczne z sieci User Land i Centrum rolnictwa ekologicznego i biosymbiotycznego Herrmansdorfer oraz została przyjęta przez burmistrza Glonn.

Podczas wszystkich spotkań niemieccy gospodarze dzielili się z młodymi Polakami swoim doświadczeniem i wiedzą. Przedstawicielka stowarzyszenia AEG 2020 zapoznała ze strategią wprowadzania energii odnawianej na terenie gminy, a młodzież zastanawiała się nad możliwościami podobnych rozwiązań w swoich gminach i powiatach; odwiedzili również Holzschnitzelkraftwerk, gdzie mogli sami stwierdzić, że praca tej ekologicznej elektrociepłowni nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ciekawe były spotkania w gospodarstwach rolnych Gitti i Hansa Riedl orazJosefa Haas – młodzież zadawała pytania związane z budowaniem sieci współpracy, efektywnością i opłacalnością gospodarstw rolnych, które przestawiają się na specjalistyczną produkcję.

Rosi Reindl zapoznała młodzież z metodą budowania obywatelskiego zaangażowania przedstawiając działania Zivil Courage, a temat GMO wywołał spore emocje, ponieważ w Polsce ciągle zbyt mało mówi się o negatywnych skutkach wprowadzania GMO do rolnictwa.

Wizyta w Herrmansdorfer, mimo zimowej tego dnia pogody, była z kolei ciekawym przykładem nowatorskiego i kompleksowego podejścia do rolnictwa – szczególnie dlatego, że przekonała młodych ludzi o opłacalności sieciowej współpracy i ekologicznej produkcji nie tylko dla zdrowia człowieka, ale dla zdrowia przyrody. Kilku chłopców zgłosiło swoją chęć przyjechania na praktyki do tego modelowego centrum rolnictwa ekologicznego.

Ostatniego dnia młodzież spotkała się z burmistrzem Martinem Estrel, Juttą Graf i Sabiną Bruckman.

Wszystkie spotkania były – jak komentowali nauczyciele i opiekunowie młodzieży – dobrą lekcją demokracji i społeczeństwa obywatelskiego: Martin Esterl przedstawił strategię gminy na najbliższe lata, podkreślając szczególnie znaczenie współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w efektywnym zarządzaniu, a Sabnie Bruckmann zapoznała z zasadami działania Stowarzyszenia Unser Land, sieci która wzbudziła zainteresowanie młodych ludzi przyszłych producentów produktów rolnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu w naszej Galerii >>>>>(link)

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej