Newsletter nr 4 Projekt WORA ICT dla kobiet na terenach wiejskich

Zapraszamy do lektury Newsletter nr 4 – ostatniego już wydania naszego krótkiego reportażu z realizacji projektu WORA i spotkania partnerów w Rumunii w lipcu 2022 r.

Newsletter 4 WORA RO – PL version