Projekt WORA i ostatnie spotkanie partnerskie w Rumunii

W dniach 27 – 28 lipca 2022 r. ostatni już raz grupa projektu WORA widziała się na spotkaniu międzynarodowym, które tym razem miało miejsce w Rumunii w Kluż – Napoca. Gospodarzem spotkania było EcoRuralis – organizacja skupiająca drobnych rolników z Rumunii, posiadająca obecnie ok 15.000 członków. W trakcie spotkania omówiono i podsumowano dotychczasowe działania oraz zaplanowano ostatnie wydarzenia, w tym warsztaty lokalne, ostatnie prace nad Vademecum, były także pierwsze przymiarki do raportu końcowego. Wszystkie organizacje są zainteresowane kontynuacją współpracy i wyraziły chęć utrzymania konsorcjum oraz aplikowania do kolejnych konkursów grantowych.