Zakończenie rekrutacji do projektu “Demokratyzacja BIO”

W dniu  19 listopada 2018 odbyło się końcowe posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej która zatwierdziła listę 20 gospodarstw ekologicznych zgłoszonych do projektu “Demokratyzacja BIO”, wytypowanych wśród 47 nadesłanych przez rolników zgłoszeń. Posiedzenie odbyło się po wizytach terenowych, które miały na celu zweryfikowanie sytuację gospodarstwa, motywację do udziału w projekcie, potrzeby i potencjał do rozwoju produkcji ekologicznych warzyw na rynek.

W rocznym projekcie sponsorowanym przez Fundację Carrefour, gospodarstwa otrzymają kompleksowe wsparcie zarówno w postaci doradztwa i specjalistycznych szkoleń, jak i konkretnych środków finansowych (3750 euro na gospodarstwo) przeznaczonych na inwestycje.

Ostatecznie lista uczestników obejmuje:

-1 gospodarstwo ekologiczne z województwa kujawsko-pomorskiego

-3 gospodarstwa ekologiczne z województwa łódzkiego

-4 z województwa lubelskiego

-4 z województwa mazowieckiego

-2 z województwa pomorskiego

-3 z województwa wielkopolskiego

-2 z województwa zachodniopomorskiego

-1 z województwa świętokrzyskiego

Są to wszystko ekologiczne gospodarstwa rodzinne o wielkości od 1 ha do 30 ha, o dosyć zróżnicowanym profilu – niektóre uprawiają wszelkie rodzaje warzyw z przeznaczeniem na rynek lokalny i bezpośrednio do klienta, inne specjalizują się w danych odmianach z przeznaczeniem na przetwórstwo, w tym we własnym zakresie (np ogórki, dynia, marchew).

Już wkrótce podpiszemy umowy z uczestnikami projektu, a w grudniu zaplanowane jest pierwsze szkolenie merytoryczne z zakresu ekologicznej uprawy warzyw.