Deklaracja Praw Chłopów -kiedy wdrożenie w Polsce?

W dniach 25-27 czerwca wzięliśmy udział w warsztatach organizowanych przez Społeczny Instytut Ekologiczny dotyczących Deklaracji Praw Chłopów i możliwości jej wdrożenia w naszym kraju. Deklaracja przyjęta w grudniu 2018 roku czyli zaledwie pół roku temu przez Organizacją Narodów Zjednoczonych jest wynikiem 17 lat ciężkiej pracy organizacji i ruchów oddolnych, takich jak np. la Via Campesina czy Nyeleni, na rzecz uznania i sprawiedliwego traktowania zgodnie z zasadami praw człowieka osób żyjących z pracy związanej bezpośrednio z Ziemią. Chodzi przede wszystkim o średnio i małoobszarowych rolników, ale też pracowników rolnych, osób trudniących się rybołówstwem, niewielkiej skali hodowlą czy przetwórstwem, ujętych w deklaracji pod hasłem “chłopi i inni ludzie pracujący na obszarach wiejskich”. Deklaracja porusza niezmiernie ważne tematy takie jak dostęp do ziemi, wolność nasion, chemikalia używane w rolnictwie i związane z nimi zagrożenia, grabież ziemi, dostęp do zasobów naturalnych w tym wody, rolę i status kobiet, dzieci i młodzieży pracujących na obszarach wiejskich, dostęp do rynku i wiele innych. Chociaż nie sposób porównywać sytuacji drobnych rolników w Afryce i w Niemczech, to jednak wszystkie te zagadnienia bez wyjątku są w jakimś stopniu aktualne w Unii Europejskiej i wiele z wymienionych w Deklaracji podstawowych praw dzisiaj nie jest realizowanych w praktyce a co poniektóre są  wręcz “prawnie nielegalne” (np. wolność nasion). Pomimo więc pewnego rozwodnienia tekstu końcowej deklaracji w stosunku do pierwotnego tekstu proponowanego przez Nyeleni oraz faktu że nie jest to prawo bezpośrednio obowiązujące lecz zbiór wytycznych i uznanych od tej pory zasad, to jednak samo przyjęcie Deklaracji Praw Chłopów na arenie międzynarodowej wydaje się być ogromnym postępem i zwycięstwem nad rozmaitymi ciemnymi korpo interesami – które do tej pory kształtują dużą część obowiązujących na świecie (nie wykluczając UE) ustaw i regulacji.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem do pobrania Deklaracja Praw Chłopów_Pl (tłumaczenie zrealizowane na zlecenie Społecznego Instytutu Ekologicznego-nie jest to wersja oficjalna rządowa, której na razie nie ma) oraz do włączenia się w działania na rzecz promowania Deklaracji i wdrożenia jej różnych aspektów w polskie prawo i rzeczywistość (zainteresowanych prosimy o kontakt mejlowy-prześlemy informacje do grupy roboczej składającej się między innymi z przedstawicieli Nyeleni Polska, Agrinatury, Społecznego Instytutu Ekologicznego, Ekolandu)