Zapraszamy do lektury publikacji z projektu TIK – SOS dla  środowiska i

TIK – SOS dla  środowiska

Zapraszamy do lektury publikacji przygotowanej przez partnerstwo projektu „TIK-SOS dla środowiska” realizowanego w ramach programu Erasmus+.

Jej autorzy postawili sobie za cel podkreślenie wpływu, jaki każda obywatelka i obywatel mają na kwestie związane ze śmieciami. Zawarte w opracowaniu informacje, proste rady i dobre praktyki można stosować w domu, biurze, w urzędzie czy w instytucji publicznej. Efekty będą widoczne szybko, zapewniając satysfakcję z działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowia.

…. Kwestie związane z gospodarką odpadami wymagają przemyśleń na temat decyzji, jakie podejmujemy każdego dnia. Co i gdzie kupujemy, czego i w jaki sposób używamy i z czego korzystamy. Wymagają też konsekwentnych działań dotyczących sposobu pozbywania się śmieci – segregacji, utylizacji, recyklingu czy minimalizacji ich ilości; czyli tego, od czego powinniśmy zacząć myślenie o odpadach….

 „Bycie obywatelem, to nie tylko zestaw praw, ale także obowiązków i zobowiązań, w tym zaspokajania bieżących potrzeb bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb”.  (1987: Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju „Nasza wspólna przyszłość”).

 

PORADNIK_TIK_SOS

Wersja EN Guide_ICT_ SOS_EN