Zakończenie wstępnej rekrutacji do projektu “Demokratyzacja BIO”

W dniu 28 września odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej do projektu „Demokratyzacja BIO”. Celem posiedzenia było wytypowanie wśród nadesłanych zgłoszeń 20 wstępnie zakwalifikowanych do projektu gospodarstw.

Skład Komisji:
Sonia Priwieziencew- prezes Fundacji AgriNatura
Tomasz Włoszczowski-prezes Społecznego Instytutu Ekologicznego
Waldemar Fortuna- ekspert rolnictwa ekologicznego
Mieczysław Babalski- rolnik ekologiczny
Łukasz Gębka-rolnik ekologiczny
Ewa Rembiałkowska-profesor SGGW
Anna Kurnatowska-przedstawicielka Carrefour (dział produktów świeżych)
Małgorzata Roubaix-przedstawicielka Carrefour (dział handlowy)
Maria Cieślikowska-przedstawicielka Carrefour (dział PR)

Ostatecznie do projektu wpłynęło 46 bardzo ciekawych zgłoszeń z aż 14 województw.

Ze względu na wysoką jakość wszystkich zgłoszeń, wybór był bardzo trudny. Dziewięcioosobowa Komisja obradowała przez wiele godzin. Wiele gospodarstw zostało ocenionych na 10/10 punktów w skali ocen. Komisja musiała więc wziąć pod uwagę dodatkowe czynniki – takie jak lokalizacja czy różnorodność w doborze uczestników.
Ostatecznie, biorąc pod uwagę charakter projektu, niezakwalifikowane zostały przede wszystkim:
– gospodarstwa o charakterze zbyt mało nastawionym na produkcję warzyw z przeznaczeniem na rynek;
– gospodarstwa zdecydowanie nastawione na produkcję warzyw, których poziom rozwoju jest już jednak tak wysoki, że Komisja uznała, że wsparcie nie będzie miało znaczącego efektu.
Pragniemy podkreślić, że decyzja Komisji nie ocenia jakości zgłoszonych gospodarstw. Projekt ma również aspekt społeczny i w przypadku podobnej punktacji preferowane były te gospodarstwa, dla których udział w projekcie może stanowić znaczącą pomoc rozwojową, a więc gospodarstwa z potencjałem, ale niekoniecznie na wysokim już poziomie produkcji.
Z powodów budżetowych i ze względu na logistykę projektu, musieliśmy również ograniczyć wybór do regionów, w których mogliśmy wybrać paru kandydatów. Dlatego parę bardzo dobrych zgłoszeń odpadło ze względu na daleką lokalizację i brak innych zgłoszeń z regionu (np. Podlasie, Śląsk i Dolny Śląsk).

Wybrano wstępnie 20 gospodarstw z następujących województw:

kujawsko-pomorskie (1)
lubelskie (4)
łódzkie (3)
mazowieckie (4)
pomorskie (2)
wielkopolskie (3)
zachodniopomorskie (2)
świętokrzyskie (1)

jak również 5 gospodarstw na listę rezerwową.
Ostateczna kwalifikacja i podpisanie umów będzie miała miejsce po wizytach terenowych w wytypowanych gospodarstwach

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za zgłoszenia i podkreślamy, że nie należy traktować niezakwalifikowania do projektu jako oceny jakości zgłoszonych gospodarstw czy wniosków jako takich. Wszystkie zgłoszenia były naprawdę dobre.

Mamy nadzieję, że duże zainteresowanie rolników udziałem w projekcie przyczyni się do przeznaczenia funduszy na kolejne gospodarstwa w następnych latach przez głównego sponsora-Fundację Carrefour. Pozwoli to na rozszerzenie zasięgu geograficznego niezależnie od liczby kandydatów z danego obszaru.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim którzy aplikowali za zainteresowanie naszym projektem, i z całego serca życzymy sukcesów na ekologicznej drodze

Serdecznie Pozdrawiamy
Fundacja AgriNatura