Warsztat III w Sandomierzu-Mokoszynie

14 września 2012 spotkaliśmy się w szkole w Sandomierzu-Mokoszynie na trzecim już i ostatnim warsztacie projektowym, tym razem dotyczącym polityk centralnych a w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz dialogu obywatel-władza. O WPR , jej historii, pozytywnych i negatywnych aspektach opowiadał Marek Kryda z Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO ). Marek od lat jest zaangażowany w różne akcje obywatelskie, związane z takimi tematami jak GMO, rolnictwo, czy ostatnio gaz łupkowy. Marek przedstawił nam możliwe pozytywne kierunki rozwoju WPR – w politykę promującą rolnictwo bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska . Opowiedział również o organizowanym we wrześniu we wszystkich krajach „Marszu Dobrej Żywności do Brukseli” (Good Food March)-inicjatywie obywatelskiej mającej na celu pokazać decydentom UE że obywatele chcą zdrowej żywności, czystego środowiska i rodzinnego rolnictwa, a nie przemysłowej hodowli, intensywnych monokultur czy upraw GMO oraz wyludnienia wsi. Aby przetestować te tezy w praktyce, zorganizowaliśmy natychmiast debatę – część uczniów odegrała rolę rządu RP (bardzo medialnym premierem został Grzegorz), druga część przygotowała postulaty poszczególnych grup producentów rolnych dotyczących kształtu przyszłej polityki rolnej. Lobbiści a szczególnie Mateusz stosowali wszelkie dozwolone chwyty, jednak rząd twardo trwał przy swoim stanowisku, wspierania średnich gospodarstw oraz produkcji mleka. Ku zaskoczeniu wszystkich na naszą debatę przyszedł nawet lokalny dziennikarz…Kolejną część spotkania poprowadziła Klaudia Wojciechowicz- zgodnie z mottem „działaj lokalnie-myśl globalnie” zastanawialiśmy się wspólnie nad wpływem dopłat i WPR na kraje trzeciego świata, nad tym co oznacza pojęcie suwerenności żywnościowej , co jej dzisiaj zagraża i na ile od naszych własnych decyzji zależy zachowanie tej suwerenności w najbliższej przyszłości.

Zobacz zdjęcia w Galerii