Warsztat III „Dialog społeczny i dialog obywatelski” w Starym Lubiejewie

11 września 2012 zaprosiliśmy do szkoły Klaudię Wojciechowicz- blogerkę, aktywistkę, inicjatorkę akcji obywatelskiej „GMO to nie to”, studentkę i praktykantkę Psychologii zorientowanej na proces, oraz Sławomira Wyrzykowskiego, doradcę rolnego w ODR w Pułtusku oraz inspektora certyfikacji rolnictwa ekologicznego jednostki Bioekspert. Pan Sławek opowiadał o historii i przyszłości Współnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja z uczestnikami dotycząca szans na sprzedaż żywności lokalnej po opłacalnej cenie, dopłat bezpośrednich oraz inwestycji które mogą wspomóc sprzedaż bezpośrednią takich jak mlekomaty czy organizacja lokalnych targowisk. Klaudia opowiadała o głównych aspektach łączących produkcję żywności i demokrację, takich jak dostęp do ziemi, prawo do decydowania o tym jak i co produkujemy i gdzie oraz na jakich zasadach możemy to sprzedać/kupić, czy też prawo rolników do zachowania i ponownego wykorzystania nasion. Rozmawialiśmy też o produkcji i imporcie pasz GMO, oraz o wpływie dopłat i WPR na takie kraje jak Brazylia, Argentyna lub kraje Afrykańskie. Obecni aktywnie uczestniczyli w debacie, a zrozumienie tematu zbadaliśmy końcowym quizzem . Kolejnym zadaniem było przygotowanie się do wizyty w Warszawie i spotkania z departamentem Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego woj.mazowieckiego. Grupy przygotowały listę pytań do zadania w Urzędzie , dotyczące w szczególności zagadnień PROW i promocji lokalnych produktów. Warsztat był bardzo intensywny i musieliśmy skracać dyskusję żeby zdążyć na jak zwykle smaczny obiad.

Zobacz zdjęcia w galerii