Nowy projekt w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Wymiana dobrych praktyk – SOS dla środowiska/ ICT – a tool for environment

Świat znalazł się w globalnym kryzysie ekologicznym spowodowanym bezmyślnym i zachłannym zużywaniem środowiska i przyrody. Oślepieni tylko pozornym bogactwem i wygodą życia zapomnieliśmy, o tym, że są granice wytrzymałości, granice których nie wolno przekroczyć. Ale, by ich nie przekroczyć trzeba mieć wiedzę, i musi to być wiedza ekologiczna, która musi być łatwo dostępna dla wszystkich m.in. poprzez techniki informacyjno-komputerowe (TIK). 

Nowy projekt w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Wymiana dobrych praktyk pt. „TIK – SOS dla środowiska” jest wspólną inicjatywą partnerstwa zawiązanego między organizacjami pozarządowych z Polski – Fundacja AgriNatura (www.agrinatura.pl), Węgier – Védegylet Egyesület (www.védegylet.hu), Mołdawii – ProEntrense (www.proentranse.md) oraz Niemiec – LuXX (www.luxx.de). 

Jednym z ważniejszych i trudniejszych problemów ekologicznych są odpady. Niezależnie od lepszych lub gorszych systemów zagospodarowania – śmieci stały się problemem, z którym każdego dnia musimy się mierzyć. Czy zapanujemy nad nim? Czy można zbudować ponadnarodowe mechanizmy? Czy każdy obywatel ma wiedzę o tym, że indywidualne decyzje mają wpływ na ilość śmieci? 

Na te i inne pytania spróbuje odpowiedzieć międzynarodowe partnerstwo. A dzięki wymianie wiedzy, doświadczenia, poznaniu najlepszych przykładów opracuje adekwatne do potrzeb każdego kraju treści edukacyjne, które uzupełnią wiedzę edukatorów/trenerów przekazywaną grupie docelowej – lokalnym społecznościom w krajach partnerów. 

Rezultatami końcowymi projektu będą dwa Informatory: „Śmieci to czynnik osobisty – wybory i decyzje do minimalizacji/segregacji – ICT narzędzie do monitorowania śmieci” i „Śmieci to czynnik ekonomiczny/polityczny/społeczny – ICT jako narzędzie uczestnictwa w życiu publicznym” oraz video edukacyjne na temat korzyści z kompostowania i baza najlepszych praktyk. 

Partnerzy zaplanowali czas trwania projektu na 22 miesiące od 1. Grudnia 2020 do 31 października 2022.

Informacje na temat współpracy partnerów oraz rezultaty będą zamieszczone na stronach partnerów (w języku partnerów) oraz w mediach społecznościowych i ogólnodostępne dla zainteresowanych.