Spotkanie z NGO w Sandomierzu- Mokoszynie

11 maja w szkole w Sandomierzu odbyło się spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Gośćmi byli Edyta Stępień z miejscowego ODR-u reprezentująca Sandomierski Szlak Jabłkowy i Marcin Kułagowski z Przytuliska na Wiśniowej (Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt).

Pani Edyta w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam historie powstawania i rozwijania się szlaku jabłkowego w rejonie Sandomierza. Szlak był zakładany prze grupę pasjonatów, a obecnie prowadzony jest przez lokalne stowarzyszenie. Obejrzeliśmy także interesujących film o tym, jak działa szlak, kto jest lub może być członkiem szlaku, jakie mają prawa i obowiązki. Szczególny nacisk położony został na współpracę pomiędzy właścicielami poszczególnych obiektów oraz korzyści, jakie odnosi cały region, dzięki stworzeniu kompleksowej oferty turystycznej. Uzupełnieniem informacji o szlaku jabłkowym był film o grupie gospodarstw zajmujących się uprawą winorośli i produkcją wina. Dzięki temu w regionie zaczęła też rozwijać się enoturystyka, czyli turystyka związana ze zwiedzaniem winnic i degustowaniem wytwarzanego tam wina.

Z kolei Marcin Kułagowski w bardzo żywiołowy i emocjonalny sposób wprowadził nas w świat miłośników zwierząt, głównie psów, którymi opiekuje się na co dzień, w ramach pracy woluntarystycznej. Jak mówił, codziennie on i jeszcze jedna lub dwie osoby ze Stowarzyszenia w wolnym czasie zajmują się swoimi podopiecznymi. Bardzo ciekawą rzeczą była informacja o batalii, jaką Stowarzyszenie musiało stoczyć w obronie przytuliska i przebywających tam zwierząt z władzami Sandomierza. Sukces został odniesiony dzięki błyskawicznej akcji internetowej na Facebooku podjętej przez miłośników zwierząt.  Na koniec podsumował: „Wygraliśmy tę bitwę, ale sprawa jeszcze nie jest pewna”. Stowarzyszenie prowadzi rozmowy żeby znaleźć w okolicach Sandomierza  większe, stałe i bezpieczne miejsce dla zwierzaków, które często ratuje z ulicy, leczy, a potem pomaga znaleźć im nowy dom. Polecamy stronę www.ssspz.com.pl  oraz facebook przytuliska: http://www.facebook.com/Przytulisko.na.Wisniowej

>>>>zdjęcia ze spotkania: Spotkanie z NGO w Sandomierzu-Mokoszynie