Spotkanie z lokalnymi NGO w Leśnej Podlaskiej

16 maja w szkole w Leśnej Podlaskiej w ramach naszego projektu odbyło się spotkanie młodzieży z lokalnymi organizacjami działającymi w najbliższej okolicy.

W spotkaniu wzięła udział pani Kasia Pawłowska, prezes  stowarzyszenia „Tradycja i Współczesność” z gminy Biała Podlaska, która zaprezentowała działania organizacji. Stowarzyszenie to jest bardzo aktywne na terenie gminy Biała Podlaska, gdzie prowadzi liczne akcje związane z zachowaniem lokalnej kultury i tradycji regionalnych, ponadto wiele działań jest realizowanych z dziećmi i dla dzieci. Dotyczą one miedzy innymi zagospodarowania terenów zielonych, placów zabaw, renowacji kapliczek.

Drugą organizacją było Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii, które zostało  utworzone w 2009 przy obiekcie turystycznym „Stajnia Wiosenny Wiatr” (gmina Biała Podlaska). O działalności stajni, klubu jeździeckiego i stowarzyszenia opowiadał instruktor jazdy Przemysław Kąkol.

Podczas zajęć uczniowie pracowali nad tym jakie stowarzyszenia i działania chcieliby prowadzić, zastanawiano się tez nad wspólną akcją lokalną która odbędzie się w czerwcu, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Jako tematy akcji wybrano sprzątanie tras turystycznych w gminie oraz upiększenie terenów zielonych wokół szkoły poprzez nasadzenia roślin, które będą tez miały walory edukacyjne (mini ogród botaniczny).