Pierwsze spotkanie uczestników projektu “Demokratyzacja BIO”

W dniach 13 i 14 grudnia 2018 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Radomiu odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe dla 20 rolników ekologicznych uczestniczących w projekcie “Demokratyzacja BIO” sponsorowanym przez Fundację Carrefour.

Spotkanie było okazją do bliższego poznania grupy fantastycznych i zaangażowanych ludzi. Oprócz świetnej zawartości merytorycznej o którą zadbali eksperci projektu- Beata Studzińska, Waldemar Fortuna, Tomasz Włoszczowski, ogromną wartością dodaną była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Dopełnieniem pozytywnej i wręcz świątecznej  atmosfery była degustacja produktów i przetworów z gospodarstw uczestniczących w projekcie.

Treść szkolenia skupiona była na podstawach-czyli glebie jako warsztacie pracy rolnika ekologicznego, oraz kluczowych zagadnieniach ekologicznej ochrony roślin i postępowania z chwastami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy!

Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej materiały szkoleniowe do pobrania:

Gleba i jej znaczenie w uprawie eko

Ochrona roślin eko

Walka z chwastami w gospodarstwie eko