Partnerzy i uczestnicy projektu

W projekcie biorą udział 3 szkoły rolnicze podlegające pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , w każdej szkole uczestniczą klasy przedmaturalne. Partnerem projektu jest również niemiecka organizacja Buro Wasser und Umwelt (Office Water and Environment), której głównym zadaniem będzie organizacja wycieczki do Bawarii dla najlepszych uczniów-uczestników projektu.

 • Zespół Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie
  Stare Lubiejewo
  ul. Klonowa 4, 07-300 Ostrów Mazowiecka
  tel./fax 29 745 32 66, e-mail: zslubiejewo@op.pl
  http://www.lubiejewo.republika.pl

Szkoła rolnicza w Starym Lubiejewie ma długą historię , już w 1958 roku na terenie byłego PGR, który został utworzony po wojnie na obszarze majątku Lubiejewo, powstała szkoła Ogrodnicza. Szkoła była stopniowo rozbudowywana, powstawały kolejne obiekty: internat, sala gimnastyczna, warsztaty, domy dla nauczycieli, sad, szklarnie. W 1971r. utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze oraz Zasadniczą Szkołę Rolniczą. W 1972 roku powstało 5-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa.

Aktualnie w szkole prowadzone jest kształcenie w zawodach:

– technik żywienia i gospodarstwa domowego

– technik agrobiznesu

– technik mechanizacji rolnictwa

– technik architektury krajobrazu

– technik weterynarii

– technik organizacji usług gastronomicznych

– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

– kucharz małej gastronomii

Szkoła organizuje dla uczniów praktyki zagraniczne, posiada obszerna bazę dydaktyczną zawierająca m. innymi pracownię żywieniową, pracownię biologii, warsztaty, maszyny rolnicze, stację kontroli pojazdów, samochody do nauki jazdy.

Opiekunem projektu ze strony szkoły jest Pani wicedyrektor Jolanta Ignatiuk- Przastek.

W projekcie uczestniczy 42 uczniów z klas: III TMR, IIITŻ, II Architektura Krajobrazu

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz
  tel: (15) 832-34-71, fax: (15) 832-34-70
  e-mail: mokoszyn1@interia.pl
  http://www.mokoszyn.pl

 

Centrum Kształcenia Rolniczego im Ziemi Sandomierskiej to ośrodek na który składają się: szkoła, internat i gospodarstwo pomocnicze.

Szkoła dysponuje zapleczem w postaci m. innymi pracowni mechanizacji, przedmiotów ogrodniczych, komputerowych, gospodarstwa domowego i uprawy roślin. Jest sala gimnastyczna, boisko do piłki ręcznej, do piłki nożnej oraz siłownia, biblioteka i czytelnia. Gospodarstwo pomocnicze to baza szkolenia praktycznego, obejmuje ponad 70 ha gruntów, m.in. 10 ha sadu jabłoniowego, w tym 3 ha nowoczesnego sadu wdrożeniowego z najnowszymi odmianami jabłoni o różnej gęstości nasadzeń i technologii prowadzenia, ogródek botaniczny, sad zraźnikowy, uprawy warzyw pod osłonami oraz uprawa winorośli, ponadto warsztaty mechaniczne, kuźnia, spawalnia, stolarnia, poligon do nauki jazdy ciągnikiem.

Opiekunem projektu ze strony szkoły jest Pani Małgorzata Rak. W projekcie uczestniczy 39 uczniów z klas: III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i III Technikum w zawodzie technik ogrodnik.

 • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Leśnej Podlaskiej Adres: ul. Bialska 7, 21-542 Leśna Podlaska
  tel/fax.: (083) 345 00 24 – szkoła, tel.:  (083) 345 00 68 – internat
  e-mail: lesna@zsckr.edu.pl
  http://www.zsckr.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej funkcjonuje od 1969 roku. W szkole znajduje się Biblioteka, baza sportowa, internat, stołówka. W skład Centrum wchodzi Technikum, Zasadnicza szkoła zawodowa, Technikum uzupełniające i szkoła policealna. Można zdobyć wykształcenie m. innymi w następujących zawodach:

technik agrobiznesu

technik rolnik

technik architektury krajobrazu

techniki ogrodnik

technik turystyki wiejskiej

W szkole funkcjonują kola zainteresowań, zespół muzyczny, klub sportowy. Szkoła współpracuje też z Państwowymi Instytutami Badawczymi (IHAR w Radzikowie, IUNG w Puławach, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie).

Projekt ze strony szkoły nadzoruje Pani Dyrektor Anna Sęk. W projekcie uczestniczy 53 uczniów z klas III Technikum w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik agrobiznesu.

 • Partner Niemiecki
  Buro Wasser und Umwelt
  D-85625 Glonn, Marktplatz 6
  tel: +49/8093/905320
  e-mail: info@sabine-brueckmann.eu

Partner niemiecki (Biuro Wasser und Umwelt) i jego prezes Sabine Brückmann, liderka nieformalnych lokalnych grup społecznych, współzałożycielka wielu lokalnych organizacji pozarządowych działa od 1990 na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego w szczególności w regionie Monachium. Współpracuje ze szkołami ludowymi w Bawarii, do których wprowadzono (nagrodzoną przez Miasto Monachium) modelową edukacje obywatelską pod hasłem „Zrób Coś” (TU WAS). Biuro ma doświadczenie we współpracy z lokalnymi NGO (budowanie sieci społeczeństw solidarnościowych „Netzwerk UNSER LAND” na obszarach wiejskich wokół Monachium) oraz w projektach realizowanych w Europie Centralnej i Azja Centralnej (m.in. koordynacja projektu „Demokratyzacja systemu zarządzania Doliny Dniestru”)

Partner zorganizuje wizytę studyjną w Niemczech oraz wesprze merytorycznie i będzie doradzał wnioskodawcy przy realizacji projektu.

Sabine Bruckmann