Nowy projekt “WORA”- Technologie informatyczne dla kobiet na wsi

Z przyjemnością rozpoczynamy nowy projekt Erasmus + o tajemniczym akronimie WORA- czyli ICT for Women on Rural Areas.

Projekt ICT for Women on Rural Areas/ICT dla kobiet na terenach wiejskich powstał dzięki zawiązaniu się partnerstwa czterech organizacji: Fundacji AgriNatura z Polski, Kisleptek z Węgier, AMA Centar z Serbii oraz EcoRuralis z Rumunii. Głównym celem realizacji projektu jest wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami zaangażowanymi w działalność na obszarach wiejskich. Grupą docelową projektu są kobiety – mieszkanki wsi, pozbawione często umiejętności korzystania z komputera czy Internetu. Brak tych podstawowych umiejętności w XXI wieku powoduje wykluczenie społeczne, zwane wykluczeniem cyfrowym. Partnerzy projektu dostrzegają potrzebę edukowania tej słabszej i defaworyzowanej grupy społecznej, tak by przepaść pomiędzy wykształconymi członkami społeczeństwa a tymi pozbawionymi kluczowych kompetencji TIK nie powiększała się. Z założenia projekt ma być realizowany przez dwa lata, zaplanowano cztery spotkania międzynarodowe – po jednym w każdym kraju partnerskim. Jednym z działań projektowych będą także lokalne warsztaty, na których to zostanie przedstawiony program edukacji ICT w zakresie korzystania z komputera, Internetu, mediów społecznościowych, bezpieczeństwa w sieci czy też korzystania z zasobów sieci. Ważnym elementem warsztatów będzie ich lokalna specyfika, związana z działalnością danej organizacji partnerskiej. Tematy, które będą poruszane w trakcie warsztatów są: Internet i agroturystyka, sprzedaż lokalnych produktów (RWS) czy też platformy wymiany nasion. Projekt wypracuje także rezultaty. Będą to 4 newslettery informujące o 4 spotkaniach międzynarodowych oraz Vademecum ICT dla kobiet wiejskich opracowane przez partnerstwo, którego w zwięzły i szybki sposób będzie można się dowiedzieć następujących rzeczy:
– krótki kurs komputerowy: jak korzystać z sieci, jaki korzystać z social media
– jak praktycznie wyszukiwać informacje, bezpieczeństwo w sieci
– ICT kluczem na świat: wszechobecna digitalizacja
– platformy internetowe: jak wyszukać ofertę, zamieścić ofertę, wymienić nasiona, sprzedać produkt. Wszystkie rezultaty będą dostępne na stronach partnerów w językach narodowych oraz w języku angielskim. Rezultaty będą także umieszczone na Platformie Rezultatów Projektów Erasmus+. Dzięki temu, projekt będzie miał szeroki zakres oddziaływania i każdy kogo ta tematyka by interesowała będzie miał możliwość skorzystania z wypracowanych materiałów.