ICT dla kobiet na wsi-pierwsze spotkanie międzynarodowe

W dniach 14-15 listopada odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkania partnerstwa w ramach projketu WORA- ICT for Women in Rural Areas finansowanego z programu Erasmus+. Przedstawiciele czterech organizacji: Fundacji AgriNatura z Polski, Kisleptek z Węgier, AMA Centar z Serbii oraz EcoRuralis z Rumunii, spotkali się w Polsce, w Zarębach Kościelnych, przy siedzibie naszej Fundacji. Była to okazja do poznania przedstawicieli partnerów, wymiany doświadczeń, ustalenia podziału ról i obowiązków w dalszym przebiegu projektu. Hasłem przewodnim było między innymi Rolnictwo Wspierane przez Społeczność oraz w jaki sposób kobiety na wsi korzystają z internetu aby np wspierać sprzedaż swoich produktów i kontaktowac się z klientami. Doświadczeniami dzieliły się miedzy innymi Anna Pośnik- rolniczka prowadząca RWS Wojciechówka

(wywiad do obejrzenia na naszym kanale you tube   https://www.youtube.com/watch?v=OvtgbHqwcd0),

Joanna Orlicz- zamieszkująca gminę Małkinia Górna i sprzedająca własne przetwory do warszawskiej kooperatywy grochowskiej oraz prowadząca gospodarstwo agroturystyczne “Orliczówka” oraz Danuta Jabłonka-Grabowska z gminy Brok, również właścicielka gospodarstwa agroturystycznego “Dajana”. Na spotkaniu obecna była również Urszula Wołosiewicz, wójt gminy Zaręby Kościelne, która opowiadała o tym, jak projekty aktywizujące wiejskie kobiety  skłoniły ją do zaangażowania się z sukcesem w lokalną politykę oraz o tym jakie przeszkody utrudniają mieszkankom wsi korzystanie z komputera i internetu.

Następnego dnia partnerzy odwiedzili “Ziołowy Zakątek” przy firmie Dary Natury, jeden z najlepszych przykładów  przedsiębiorstwa ekologicznego które ze skali lokalnej stało się międzynarodową dobrze prosperującą firmą.