Galeria – European Food Kids

Spotkanie w szkole rolnictwa biodynamicznego Warmendorhof w Holandii, luty 2013

II spotkanie partnerów, Czechy, czerwiec 2013

III spotkanie , Weimar, Niemcy, listopad 2013

IV spotkanie Food Kids- Dania, luty 2014

V Spotkanie podsumowujące i promujące rezultaty- Polska, maj 201