Opis i kalendarz projektu

Projekt jest wynikiem realizowanych przez Fundację działań edukacyjnych dla uczniów szkół rolniczych (szczególnie w r.2009 projekt “Młodzież dla Ekorozwoju wsi”), które pozwoliły na rozpoznanie braków dotyczących edukacji nt. społeczeństwa obywatelskiego oraz przygotowania do aktywnego uczestnictwa w nim. Projekt jest pilotażową intensywną nieformalną edukacją dla demokracji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży szkół rolniczych. Działania rozplanowane są na

Więcej

Zespół projektowy i wykładowcy

osobą nadzorującą projekt ze strony Fundacji jest wiceprezes Elżbieta Lenarczyk, email Elapri@o2.pl koordynatorem administracyjnym jest Anna Pośnik email aposnik1@wp.pl (faktury, księgowość, logistyka, finanse) ekspertem merytorycznym i trenerem jest Aleksandra Sonia Priwieziencew (prezes) Tel 605 064 189 email biuro@agrinatura.pl (plan szkoleń i działań, wykłady, zawartość merytoryczna) Sonia Priwieziencew– ekspert merytoryczny projektu – odpowiedzialna za to żeby nie

Więcej

Partnerzy i uczestnicy projektu

W projekcie biorą udział 3 szkoły rolnicze podlegające pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , w każdej szkole uczestniczą klasy przedmaturalne. Partnerem projektu jest również niemiecka organizacja Buro Wasser und Umwelt (Office Water and Environment), której głównym zadaniem będzie organizacja wycieczki do Bawarii dla najlepszych uczniów-uczestników projektu. Zespół Szkół CKR im. Szkoły Podchorążych Piechoty w

Więcej

Projekt młodzież dla ekorozwoju

Projekt „Ekorozwój szansą młodzieży na terenach wiejskich” , dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i realizowany przez Fundację AgriNatura w roku 2009 w partnerstwie z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, wprowadzał temat ekorozwoju i aktywności obywatelskiej dla 135 młodych ludzi w wieku lat 16-17, uczniów wiejskiej szkoły średniej zawodowej rolniczej, pochodzących

Więcej