Spotkanie z samorządem powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej

22 marca, w ramach naszego projektu edukacji dla demokracji, młodzież ze szkoły rolniczej w Starym Lubiejewie spotkała się ze starostą Zbigniewem Kamińskim oraz pracownikami i radnymi starostwa powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie odbyło się w urzędzie powiatowym, obecni byli Pan starosta, sekretarz powiatu Jolanta Ugniewska, skarbnik Małgorzata Konrad, naczelnik wydziału Promocji i Rozwoju Adriana Rukat, naczelnik wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Anna Sieczkowska, główny specjalista ds. Oświaty i Kultury Jerzy Tryniszewski, przewodniczący Rady powiatu Dariusz Rafalik i wiceprzewodniczący Zbigniew Chrupek.

Uczestnicy przygotowali wiele trudnych pytań ( i nie bali się ich zadawać...), począwszy od tego czy starosta wywiązał się z obietnic wyborczych, poprzez problem bezrobocia i braku miejsc pracy dla młodych w urzędach, wysokości wynagrodzeń urzędników, inwestycji, obiektów sportowych dla młodzieży, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej , dróg, turystyki i wielu innych. Pan starosta, radni i obecni pracownicy odpowiadali bardzo szczegółowo i traktowali nasze pytania z powagą, zdecydowanie jednak zabrakło nam czasu na pogłębioną dyskusję, na którą zasługiwał każdy temat z osobna. Dowiedzieliśmy się też więcej o Panu staroście, radnych i pracownikach- od kiedy są na stanowisku, co robili przedtem, czym się zajmują... Z pozytywnych faktów uzyskaliśmy informację że jest szansa na lodowisko w przyszłym roku i że orliki powinny być jak najbardziej ogólnodostępne. Nie wiadomo czy jest szansa na dofinansowanie naszego projektu ale przewodniczący Rady powiatu odniósł się przychylnie do tego punktu więc kto wie, może więcej osób będzie mogło pojechać do Niemiec? (konkretnych obietnic jednak nie było). Spotkanie przebiegło w bardzo pozytywnej atmosferze, przewodniczący Rady zachęcał wszystkich do przychodzenia na posiedzenia Rady, „podrzucanie" świeżych pomysłów i kandydowanie na Radnych w przyszłości. Tak więc mamy nadzieję że to dopiero początek naszego dialogu z samorządem powiatowym! Na koniec czekał na uczestników poczęstunek przygotowany przez Panią Ewę Rudo i Martę Deniszewską (ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Prostyńskiej i sieci ekoturystycznej „Między Bugiem a Narwią")- pyszne domowe ciasto, świeże bułeczki z serem, kanapeczki oraz kawa i herbata z certyfikatem ekologicznym. >>>zdjęcia

Spotkanie z samorządem gminy Biała Podlaska

15 marca, w ramach naszego projektu edukacji dla demokracji, odbyło się spotkanie uczniów ZCSKR w Leśnej Podlaskiej z delegacją samorządu Gminy Biała Podlaska.  Na zaproszenie Pani Dyrektor szkoły oraz Fundacji AgriNatura  przybył Pan wójt Wiesław Panasiuk z dziesięcioosobową delegacją najważniejszych osób funkcyjnych w gminie: Sekretarz gminy- Pan Jerzy Adamski, Dyrektor GOK- Pani Bożenna Maksymiuk, Przewodniczący Rady gminy-Pan Dariusz Plażuk , Viceprzewodnicząca Rady Gminy- Pani Bożena Sawczuk , Radny- Pan Piotr Michaluk, Kierownik referatu Rolnego- Pan Waldemar Danieluk, Dyrektor samorządowej administracji Placówek Oświatowych-Pani Grażyna Majewska, Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego- Pan Roman Metko, Sołtys wsi Porosiuki- Pani Urszula Błażejewska. Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzieli o swojej codziennej pracy w samorządzie i   ważnych zagadnieniach lokalnych takich jak:  inwestycje, rozwój infrastruktury, gospodarka odpadami, kultura, współpraca transgraniczna, edukacja, turystyka, dialog z mieszkańcami. Młodzież przygotowała wiele pytań do samorządu  dotyczących między innymi inwestycji, wsparcia rolnictwa ekologicznego i tworzenia ekowiosek , ścieżek rowerowych, zagospodarowania czasu wolnego młodych ludzi , budżetu i wyborów.  Goście byli dobrze przygotowani do odpowiedzi , wywiązało się parę interesujących dyskusji dotyczących między innymi rozwoju rolnictwa, wandalizmu czy gospodarki odpadami . Najwyraźniej samorząd gminy Biała Podlaska stara się naprawdę wykorzystać możliwości rozwoju gminy, w tym fundusze krajowe i Unijne oraz pozostaje  bardzo otwarty na ciągły dialog z mieszkańcami, konsultacje i udział lokalnych społeczności w decyzjach. Oczywiście nie rozwiązuje to wszystkich problemów. Jednym z nich jest przyszłość małych gospodarstw rolnych. Cieszy nas jednak fakt że w gminie są gospodarstwa ekologiczne, przy nowych drogach planowane są ścieżki rowerowe (po za już istniejącymi), funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów, działa Lokalna Grupa Działania dzięki której możliwe jest pozyskiwanie dodatkowych funduszy, niezmiernie aktywny jest Gminny Ośrodek Kultury. Spotkanie było bardzo ciekawe i niewątpliwie inspirujące do dalszego podejmowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi a młodzieżą. Serdecznie dziękujemy Panu wójtowi gminy Biała Podlaska oraz całej delegacji za udział, obszerne udzielenie informacji i poważne potraktowanie pytań uczestników. Młodzieży dziękujemy za zaangażowanie, wykazanie zainteresowania i uwagi. Wkrótce ogłosimy, które zespoły szkolne naszym zdaniem najlepiej sobie poradziły z tym zadaniem…

Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na pyszny obiad do szkolnego internatu, a nam szczególnie smakowała surówka z warzyw pochodzących ze szkolnych upraw .>>>>zdjęcia

Fanpage dla każdej ze szkół

Już są !

Fanpage projektu na facebooku dla każdej ze szkół uczestniczących w „MAM SWOJE ZDANIE- Edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych” znajdziecie je pod linkami:

 

Leśna Podlaska:

http://pl-pl.facebook.com/pages/Mam-Swoje-Zdanie-w-Leśnej-Podlaskiej/249737985116996

 

Sandomierz – Mokoszyn:

http://pl-pl.facebook.com/pages/AgriNatura-w-Mokoszynie/250593381697101

 

Stare Lubiejewo :

http://www.facebook.com/mamswojezdaniewstarymlubiejewie

 

 

Zachęcamy uczestników i sympatyków projektu do wchodzenia na stronę i zamieszczania komentarzy o wydarzeniach (warsztaty, spotkania) i tematach poruszanych w projekcie- czyli demokracja globalnie i lokalnie, partycypacja i społeczeństwo obywatelskie, rolnictwo, ekorozwój i ekologia, ludzie i władza…

Pierwszy warsztat projektu pt „Samorząd i MY”

9 marca w ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie odbył się pierwszy warsztat projektu pt „Samorząd i MY”. Aktywistka i liderka inicjatywy Obywatelskiej „GMO TO NIE TO” Klaudia Wojciechowicz, z wykształcenia filozof, przedstawiła uczestnikom główne zagadnienia dotyczące demokracji, partycypacji i aktywności obywatelskiej na podstawie przykładów z życia wziętych takich jak jeszcze gorąca sprawa ACTA. Joanna Pietrasik z Fundacji CIVIS POLONUS przybliżyła nam role i obowiązki samorządów, oraz to w jaki sposób obywatele mogą prowadzić dialog z lokalnymi władzami, stawiać im wymagania, pytania oraz brać aktywny udział w decyzjach. Uczestniczy podzielili się na grupy robocze które najpierw opracowały twórcze nazwy i loga, zainspirowane przede wszystkim ogrodnictwem i sadownictwem, stanowiącym podstawę lokalnej gospodarki oraz podejściem proekologicznym (obejrzeliśmy najpierw genialną reklamę Brytyjskiej grupy producentów eko jogurtów Yeo Valley). Dobry marketing grupowy to przecież też podstawa działań politycznych…Tak więc pojawiły się „Grupa sadownicza „CIACH””; „Owoc Sandomierski”; czy „Ekologiczne Jabłka Pauli” (i wiele innych ciekawych pomysłów , fotki znajdziecie na fan page AgriNatura w Mokoszynie na facebooku na razie pod adresem http://pl-pl.facebook.com/pages/AgriNatura-w-Mokoszynie/250593381697101. Jak będziemy mieć 30 fanów zmienimy adres na łatwiejszy). Demokratyczni Sandomierscy Ogrodnicy wykazali się następnie duża inwencją w przygotowywaniu pytań dla samorządu Gminy Dwikozy, z którym spotkanie odbędzie się już 30 marca. Pytania są konkretne i dotyczą prawdziwych lokalnych problemów… Wójt Gminy Dwikozy Marek Łukaszek dobrze zna szkołę w której kiedyś pracował, więc na pewno znajdzie właściwe odpowiedzi >>>>galeria zdjęć z warsztatu

Pierwszy warsztat projektu „MAM SWOJE ZDANIE”

22 i 23 lutego odbył się pierwszy warsztat projektu „MAM SWOJE ZDANIE” w szkole rolniczej w Leśnej Podlaskiej oraz w szkole rolniczej w Starym Lubiejewie. W temat demokracji wprowadził uczniów filozof i dziennikarz Jarosław Spychała przy pomocy niekonwencjonalnych anegdot i filmików z wystąpień posłów. Zasady funkcjonowania samorządu przybliżyła młodzieży Joanna Pietrasik z Fundacji CIVIS POLONUS. Najtrudniejszym zadaniem okazał się podział młodzieży na zespoły robocze- ale jednym z założeń projektu jest właśnie zwiększenie umiejętności współpracy w grupie, niezależnie od tego do jakiej grupy trafimy…zresztą ćwiczenie warsztatowe „przetrwanie końca świata” podczas którego uczestnicy zastanawiali się nad swoimi zdolnościami przetrwania i współdziałania pokazało że każda grupa ma szansę! W Starym Lubiejewie prowadzących zaskoczyło zaangażowanie oraz pogłębiona refleksja jaką grupy wykazały nad przygotowaniem pytań do starosty- spotkanie z młodzieżą w Starostwie powiatowym przewidziane jest na 22 marca. Dlatego też wszystkie zespoły ze Starego Lubiejewa otrzymują po 10 punktów (przypominamy że gra idzie o wyjazd do Bawarii) za udział w pierwszym warsztacie. W Leśnej Podlaskiej natomiast grupy wykazały się dużą pomysłowością, wyczuciem marketingu i estetyki przy tworzeniu nazw, logo i haseł promocyjnych swojej grupy, które z wielką przyznajemy to przyjemnością były ukierunkowane na to co naturalne i ekologiczne… Mamy nadzieję że wyrosną z tego przyszli liderzy proekologicznych ugrupowań politycznych lub grupy producenckie świadomych rolników! Zapraszamy do galerii zdjęć z tych emocjonujących wydarzeń >>>>link do galerii .Materiały z warsztatów w tym kryteria oceny grup roboczych można pobrać tutaj >>>>

Dodatkowe informacje