Akcje lokalne w Leśnej Podlaskiej

25 i 26 czerwca zrealizowano dwie akcje lokalne zaplanowane ze szkołą rolniczą w Leśnej Podlaskiej. Pierwsza z nich, zaplanowana wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami z gminy Biała Podlaska, polegała sprzątaniu tras turystycznych. Uczniowie którzy licznie przybyli na akcje podzielili się na 3 grupy, które uzbrojone w rękawice i worki na śmieci przeczesywały teren pomiędzy wsią Husinka-gdzie przy okazji odwiedzono lokalną galerie wiejską w pensjonacie agroturystycznym - a gospodarstwem agroturystycznym „Stajnia Wiosenny Wiatr". Okazało się że potrzeby są wielkie, szczególnie teren leśny jest bardzo zaśmiecony wszelkiego rodzaju odpadkami, od opon po pampersy...Uczestnicy zacisnęli jednak zęby i twardo zbierali to co się dało. Zebrane worki zostały ustawione wzdłuż drogi i następnego dnia zabrane przez gminny zakład gospodarki komunalnej. Po tej trudnej pracy- niezbyt przyjemnej ale pożytecznej i na pewno pouczającej, wszystkim uczestnikom należała się chwila wytchnienia- w stajni wiosenny wiatr czekał na nich grill, a chętni mogli skorzystać z parku linowego za który gospodarstwo otrzymało nagrodę jako najbardziej innowacyjny produkt agroturystyczny. Był to dodatkowy element edukacyjny który pozwolił uczestnikom projektu lepiej poznać własną okolice i przykład ciekawej przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Druga akcja polegała na zagospodarowaniu terenu przy internacie- wyrównaniu gruntu, dosianiu trawy oraz zrealizowaniu mini ogrodu botanicznego z zakupionych ciekawych okazów roślin, które posadzono na uprzednio przygotowanym skalniaku. Upiększyło to estetykę szkolnego otoczenia i będzie stanowić element edukacyjny dla uczniów i odwiedzających. Zarówno klasy technikum rolniczego jak i architektury krajobrazu aktywnie uczestniczyły w akcjach- pomimo zbliżających się wakacji tylko niewiele osób zdecydowało się na wagary. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność i aktywny udział w realizacji akcji!

Akcje lokalne Stare Lubiejewo

15 czerwca 2012 uczniowie biorący udział w naszym projekcie przeprowadzili dwie Akcje

Lokalne : 1/ posadzenie roślin miododajnych przed szkołą oraz 2/ zagospodarowanie zieleni przed Sceną Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej. Mimo padającego deszczu, zaplanowane działania udało się zrealizować (pierwsza próba odbyła się 13 czerwca ale tego dnia ulewa zupełnie zniweczyła nasze plany).

Cała akcja została wcześniej starannie przygotowana, m.in. sprawdzono dokładnie, jakie rośliny miododajne są potrzebne, by pszczoły mogły zbierać pyłek nawet obok budynku w konsultacji z Powiatowym Kołem Pszczelarzy z Ostrowi Mazowieckiej. Po dwóch godzinach wszystkie ubytki i dziury z zieleni zostały uzupełnione i pszczoły mogą teraz zbierać pyłek.

Do realizacji drugiej akcji – przy Scenie Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej, powstał specjalny projekt nasadzeń. Skwer był niewielki, ale położony w trudnym terenie – zacienione miejsce, dość duży spadek terenu i gliniaste podłoże. Prace projektowe nadzorowała wicedyrektor szkoły Jolanta Ignatiuk-Przastek, za co bardzo dziękujemy, obecny przy realizacji był też dyrektor Sceny Kotłownia Pan Rafał Swaczyna.

Obie akcje przebiegły sprawnie i szybko i pomimo niepewnej pogody efekt był imponujący, zwłaszcza obok Sceny Kotłownia – z zadeptanego trawnika powstał bardzo ładny kawałek zieleni miejskiej.

W akcji wzięli udział najbardziej wytrwali – kilkunastu uczniów i uczennic stawiło się w ten piątkowy poranek by wziąć łopaty w ręce i zrobić coś pożytecznego na rzecz lokalnej społeczności. Dziękujemy za wtrwałość. Zapraszamy do przeczytania reportażu z akcji pod Kotłownią i obejrzenia zdjęć z efektu końcowego na portalu : http://www.ostrowmaz.com/aktualnosci/7847

Stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych na temat najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR 2020

Stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych na temat najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR 2020

Przedstawiamy stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych odnoszące się do wybranych zagadnień uwzględnionych w pakiecie legislacyjnym Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku. Zostało ono wypracowane podczas debaty publicznej zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny, Europejską Zieloną Fundację, Fundację Zielony Instytut oraz Koalicję na rzecz Czystego Bałtyku w dniu 30 listopada 2011 r. oraz w czasie późniejszych konsultacji. Stanowisko zostało poparte przez 28 organizacji pozarządowych w tym Społeczny Instytut Ekologiczny, Fundację AgriNatura oraz Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras.

Wiele z nich jest częścią szerokiego ruchu europejskich organizacji społecznych - Agricultural and Rural Convention – ARC 2020 (Koalicji Rolniczej i Wiejskiej), platformy ponad 150 organizacji z 22 krajów członkowskich UE i popierają stanowisko ARC2020 w sprawie reformy polityki rolnej i rozwoju wsi z listopada 2010 r.: http://www.arc2020.eu/front/wp-content/uploads/2011/03/ARC-Communication-PL.pdf. Stanowisku w języku polskim w załączeniu. (PLIK PDF DO POBRANIA)

Akcje lokalne z młodzieżą w Sandomierzu

1 czerwca 2012 odbyły się dwie pierwsze Akcje Lokalne jakie są zaplanowane w naszym projekcie. Ideą tych Akcji jest działanie na rzecz lokalnych społeczności, zrobienie czegoś pożytecznego, co będzie wszystkim służyć.

Mimo deszczowej pogody młodzież dość licznie zgromadziła się w szkole, by potem w dwóch grupach pojechać do przytuliska na Wiśniowej i Opactwa Pocysterskiego w Koprzywnicy.

Akcja realizowana przez III klasę technikum mechanizacji rolnictwa odbyła się w przytulisku dla psów, które to prowadzone jest przez Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. Pomoc młodzieży polegała na porządkowaniu terenu, renowacji bud i kojców dla psów. W ciągu kilku godzin oczyszczono i doprowadzono do przyzwoitego stanu kilka psich „mieszkań". Było to ważne wsparcie dla tego lokalnego Stowarzyszenia, które działa tylko dzięki pracy wolontariuszy. Władze Sandomierza chciały ostatnio zlikwidować przytulisko, jednak dzięki ludziom dobrej woli udało się je uratować, a przede wszystkim ocalić zwierzęta. Stowarzyszenie w odróżnieniu od typowych schronisk przyjmuje je bezpłatnie i stara się znaleźć dla każdego psiaka nowy dom. III TMR wykazala się dużym zaangażowaniem podczas prac renowacji, a relację z całej akcji wyemitowało lokalne radio leliwa

Druga akcja realizowana była przez klasę III technikum ogrodniczego wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Stowarzyszeniem 800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości". Celem było podniesienie atrakcyjności turystycznej i estetyki ogrodu pocysterskiego przy zabytkowym klasztorze w Koprzywnicy. Młodzież wykonała nasadzenia rodzimej roślinności, szczególnie bukszpanów oraz pomogła w aranżacji i pielęgnacji zieleni. To wszystko pomimo wiatru, deszczu i niesprzyjającej pogody (cale szczęście udało nam się zdobyć peleryny ale i tak wszyscy byli nieźle przemoczeni). Dla dzielnych ogrodników zapewniono również atrakcje- zwiedzanie klasztoru, który jest naprawdę unikalnym zabytkiem oraz po wysiłku zasłużony wypoczynek przy wspólnym grillu.

Spotkanie z lokalnymi NGO w Leśnej Podlaskiej

 16 maja w szkole w Leśnej Podlaskiej w ramach naszego projektu odbyło się spotkanie młodzieży z lokalnymi organizacjami działającymi w najbliższej okolicy.

W spotkaniu wzięła udział pani Kasia Pawłowska, prezes  stowarzyszenia „Tradycja i Współczesność" z gminy Biała Podlaska, która zaprezentowała działania organizacji. Stowarzyszenie to jest bardzo aktywne na terenie gminy Biała Podlaska, gdzie prowadzi liczne akcje związane z zachowaniem lokalnej kultury i tradycji regionalnych, ponadto wiele działań jest realizowanych z dziećmi i dla dzieci. Dotyczą one miedzy innymi zagospodarowania terenów zielonych, placów zabaw, renowacji kapliczek.

Drugą organizacją było Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii, które zostało  utworzone w 2009 przy obiekcie turystycznym „Stajnia Wiosenny Wiatr" (gmina Biała Podlaska). O działalności stajni, klubu jeździeckiego i stowarzyszenia opowiadał instruktor jazdy Przemysław Kąkol.

Podczas zajęć uczniowie pracowali nad tym jakie stowarzyszenia i działania chcieliby prowadzić, zastanawiano się tez nad wspólną akcją lokalną która odbędzie się w czerwcu, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Jako tematy akcji wybrano sprzątanie tras turystycznych w gminie oraz upiększenie terenów zielonych wokół szkoły poprzez nasadzenia roślin, które będą tez miały walory edukacyjne (mini ogród botaniczny).

Dodatkowe informacje