Wizyta studyjna ZSCKR z Sandomierza w Warszawie, 17-18 września.

W dniach 17 i 18 września odbyło się kolejne działanie naszego projektu „Mam swoje zdanie. Była to wizyta w Warszawie uczestników projektu z ZSCKR w Sandomierzu- Mokoszynie

Pierwszego dnia, korzystając z przyjazdu do stolicy grupa zwiedziła Pałac – Muzeum w Wilanowie oraz centrum Warszawy, a wieczorem mile spędziliśmy czas przy ognisku w hotelu Bella Vista.

Rankiem 19 września całą grupą spotkaliśmy się z pracownikami Zespołu do Spraw Reform Wspólnej Polityki Rolnej Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie było poświęcone zapoznaniu się z systemem decyzyjnym w Unii Europejskiej oraz z rolą WPR w kształtowaniu polityki ekonomicznej krajów Unii. Bardzo ciekawą rzeczą była „gra ról” - warsztat, który polegał na wejściu w rolę ministra rolnictwa jednego z krajów UE i negocjowanie przy stole z innymi ministrami zagadnień związanych właśnie z WPR i nadchodzącą nową perspektywą budżetową. Zadanie niełatwe, ale bardzo ciekawe; mogliśmy się sami przekonać jak negocjacje przy stole, przy którym zasiadają przedstawiciele 27 krajów mogą być trudne.

Kolejnym miejscem, które odwiedziliśmy był Senat RP, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się jak pracuje Wyższa Izba naszego parlamentu, zwiedziliśmy też salę plenarną Sejmu, wysłuchaliśmy też krótkiej lekcji na temat historii polskiego parlamentaryzmu.

Po południu spotkaliśmy się z Joanną Stiller z Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej oraz Dorotą Moran z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności i inicjatywy Rolnictwo Wspierane Społecznie. Wysłuchaliśmy dwóch ciekawych prezentacji o alternatywnych sposobach dostępu do żywności w miastach.

 

Wyniki konkursu w projekcie „Mam swoje zdanie” już są!

Jednym z elementów projektu był wybór w każdej szkole najbardziej aktywnej i zaangażowanej grupy uczniów, która pojedzie w październiku na 3 dniową wycieczkę do Niemiec. Wybór był bardzo trudny, w szkole w Leśnej Podlaskiej różnica pomiędzy trzema,  a właściwie czterema grupami była naprawdę minimalna, w Sandomierzu najlepsza grupa wygrała zaledwie jednym punktem. Ze względu na ich wyjątkowe zaangażowanie w projekt postanowiliśmy również wyróżnić 2 osoby indywidualne (w Sandomierzu i w Starym Lubiejewie).  Poniżej znajdziecie pełen opis wyników wraz z punktacją oraz uzasadnieniem. Praca w grupach i ich ocena okazała się bardzo dużym wyzwaniem, bo zawsze łatwiej jest oceniać jednostki.  W poszczególnych grupach były osoby twórcze i aktywne, którym jednak nie udało się zmotywować całej grupy. Były też grupy, które świetnie pracowały, ale nie pojawiły się na danym wydarzeniu albo pracowały nierówno i nie udało się im potem odrobić strat.  Większość grup straciła też punkty przez brak aktywności na naszym portalu na FB. Opis wyników znajdziecie w załączonym  dokumencie.  Mamy nadzieję, że nawet jeżeli się staraliście a Wasza grupa nie wygrała, potraktujecie to jako pozytywne doświadczenie, które możecie wykorzystać w przyszłości, kiedy będziecie musieli współpracować z innymi ludźmi, aby osiągnąć cel. Jest to bardzo trudne i wymaga naprawdę wielkich umiejętności... Staraliśmy się, by ocena jury była jak najbardziej sprawiedliwa i zgodna z zasadami projektu, spędziliśmy wiele godzin nad wyborem grup, jednak zdajemy sobie sprawę, że nie było idealnego rozwiązania.  Życie to jednak sztuka kompromisu (współpracy, wytrwałości i przyjmowania ze spokojem sukcesów lub braku sukcesów)

PLIK DO POBRANIA

Warsztat III w Leśnej Podlaskiej

12 września 2012 odbył się ostatni w tym roku warsztat w Leśnej Podlaskiej . Tak jak w Lubiejewie,o żywności i demokracji opowiadała nam Klaudia Wojciechowicz, a o Wspólnej Polityce Rolnej i dopłatach Sławomir Wyrzykowski, doradca rolny w ODR w Pułtusku oraz inspektor certyfikacji rolnictwa ekologicznego jednostki Bioekspert. Po wprowadzeniu nt. WPR, przeszliśmy do twardych negocjacji- uczniowie wcielili się w Rząd RP oraz grupy poszczególnych producentów rolnych, starające się lobbować na rzecz korzystnych dla nich rozwiązań. Premierem został Kamil, który wraz ze swoimi ministrami i doradcami zaproponował miłe naszemu sercu rozwiązania w postaci dużego wsparcia dla gospodarstw ekologicznych oraz zakazu upraw GMO. Bardziej kontrowersyjna była propozycja legalizacji uprawy konopii, która jednak niewątpliwie jest tematem na czasie i zasługuje na publiczną debatę, a ponadto mogłaby znacząco zmienić sytuację przemysłu tekstylnego w Polsce i na świecie…Poszczególne grupy producentów, od hodowców bydła mlecznego poprzez rolników ekologicznych i sadowników aktywnie lobbowały rząd RP. Premier starał się wysłuchać wszystkich i znaleźć odpowiednie rozwiązania, tak więc bez zastanowienia głosowalibyśmy na niego ponownie. Bez wątpienia była to jedna z najbardziej udanych debat publicznych i gdyby wyglądały one tak w rzeczywistości nie martwilibyśmy się o przyszłość polskiego rolnictwa. Na zakończenie Klaudia wprowadziła nas w tajniki wpływu WPR i dopłat bezpośrednich na kraje trzeciego świata, rozmawialiśmy też o kluczowym pojęciu suwerenności żywnościowej oraz o tym czy jedna osoba może zmieniać świat i czy potrzebna jest odwaga aby to robić…jednym słowem było bardzo ciekawie, czas szybko płynął a po intensywnej pracy czekał jak zwykle pyszny rosół w naszej ulubionej stołówce w internacie. Jest to jedna z niewielu już stołówek gdzie nie tylko podawane jest domowe jedzenie ale nawet warzywa są ze szkolnego warzywniaka. I oby tak pozostało!

Zobacz zdjęcia w Galerii

Warsztat III w Sandomierzu-Mokoszynie

14 września 2012 spotkaliśmy się w szkole w Sandomierzu-Mokoszynie na trzecim już i ostatnim warsztacie projektowym, tym razem dotyczącym polityk centralnych a w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz dialogu obywatel-władza. O WPR , jej historii, pozytywnych i negatywnych aspektach opowiadał Marek Kryda z Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO ). Marek od lat jest zaangażowany w różne akcje obywatelskie, związane z takimi tematami jak GMO, rolnictwo, czy ostatnio gaz łupkowy. Marek przedstawił nam możliwe pozytywne kierunki rozwoju WPR – w politykę promującą rolnictwo bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska . Opowiedział również o organizowanym we wrześniu we wszystkich krajach „Marszu Dobrej Żywności do Brukseli" (Good Food March)-inicjatywie obywatelskiej mającej na celu pokazać decydentom UE że obywatele chcą zdrowej żywności, czystego środowiska i rodzinnego rolnictwa, a nie przemysłowej hodowli, intensywnych monokultur czy upraw GMO oraz wyludnienia wsi. Aby przetestować te tezy w praktyce, zorganizowaliśmy natychmiast debatę – część uczniów odegrała rolę rządu RP (bardzo medialnym premierem został Grzegorz), druga część przygotowała postulaty poszczególnych grup producentów rolnych dotyczących kształtu przyszłej polityki rolnej. Lobbiści a szczególnie Mateusz stosowali wszelkie dozwolone chwyty, jednak rząd twardo trwał przy swoim stanowisku, wspierania średnich gospodarstw oraz produkcji mleka. Ku zaskoczeniu wszystkich na naszą debatę przyszedł nawet lokalny dziennikarz...Kolejną część spotkania poprowadziła Klaudia Wojciechowicz- zgodnie z mottem „działaj lokalnie-myśl globalnie" zastanawialiśmy się wspólnie nad wpływem dopłat i WPR na kraje trzeciego świata, nad tym co oznacza pojęcie suwerenności żywnościowej , co jej dzisiaj zagraża i na ile od naszych własnych decyzji zależy zachowanie tej suwerenności w najbliższej przyszłości.

Zobacz zdjęcia w Galerii

Warsztat III „Dialog społeczny i dialog obywatelski” w Starym Lubiejewie

11 września 2012 zaprosiliśmy do szkoły Klaudię Wojciechowicz- blogerkę, aktywistkę, inicjatorkę akcji obywatelskiej „GMO to nie to", studentkę i praktykantkę Psychologii zorientowanej na proces, oraz Sławomira Wyrzykowskiego, doradcę rolnego w ODR w Pułtusku oraz inspektora certyfikacji rolnictwa ekologicznego jednostki Bioekspert. Pan Sławek opowiadał o historii i przyszłości Współnej Polityki Rolnej (WPR) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja z uczestnikami dotycząca szans na sprzedaż żywności lokalnej po opłacalnej cenie, dopłat bezpośrednich oraz inwestycji które mogą wspomóc sprzedaż bezpośrednią takich jak mlekomaty czy organizacja lokalnych targowisk. Klaudia opowiadała o głównych aspektach łączących produkcję żywności i demokrację, takich jak dostęp do ziemi, prawo do decydowania o tym jak i co produkujemy i gdzie oraz na jakich zasadach możemy to sprzedać/kupić, czy też prawo rolników do zachowania i ponownego wykorzystania nasion. Rozmawialiśmy też o produkcji i imporcie pasz GMO, oraz o wpływie dopłat i WPR na takie kraje jak Brazylia, Argentyna lub kraje Afrykańskie. Obecni aktywnie uczestniczyli w debacie, a zrozumienie tematu zbadaliśmy końcowym quizzem . Kolejnym zadaniem było przygotowanie się do wizyty w Warszawie i spotkania z departamentem Rolnictwa i Modernizacji Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego woj.mazowieckiego. Grupy przygotowały listę pytań do zadania w Urzędzie , dotyczące w szczególności zagadnień PROW i promocji lokalnych produktów. Warsztat był bardzo intensywny i musieliśmy skracać dyskusję żeby zdążyć na jak zwykle smaczny obiad.

Zobacz zdjęcia w galerii

Dodatkowe informacje