3 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Mam Swoje Zdanie” w szkole Rolniczej w Sandomierzu-Mokoszynie

Fundacja AgriNatura przygotowała pokaz slajdów, wręczyliśmy dyplomy i podziękowania. Było sporo wspomnień i uśmiechów przy pokazie zdjęć. Obecna były media- Pani dziennikarka z lokalnego radia przeprowadziła wywiad z Olą i Mateuszem , którzy brali udział w wyjeździe do Bawarii. Uczestnicy zapamiętali z Niemiec głównie wizyty u rolników ekologicznych i w centrum rolnictwa Biosymbiotycznego w Hermansdorfie , duży wybór i popularność produktów „bio" w sklepach, oraz coraz bardziej wszechobecne rozproszone odnawialne źródła energii takie jak kolerktory słoneczne i panele fotowoltaiczne, kotłownie na biomasę czy też na większą skalę wiatraki. Grupa uczniów przygotowała szczegółową relację z wyjazdu, tak aby podzielić się wrażeniami z pozostałymi uczestnikami projektu oraz młodszymi klasami które również zostały zaproszone na seminarium. Na seminarium obecny był również Pan Marek Niedbała, dyrektor szkoły, oraz Pani Alicja Stępień, dyrektor Domu Kultury w Koprzywnicy, która pomagała uczniom przygotować i realizować przeprowadzoną w czerwcu akcję lokalną zagospodarowania zieleni przy klasztorze pocysterskim. Całość seminarium przebiegła w bardzo sympatycznej atmosferze, a uczestnicy i młodsze klasy

Grupa młodzieży ze szkół rolniczych w Polsce z wizytą w Bawarii

W dniach 26.10-29.10 gmina Glonn w Bawarii gościła grupę młodzieży ze szkół rolniczych w Lubiejewie, Sandomierzu, Leśnej Podlaskiej. Wizytę zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez Fundację AgriNatura a dofinansowanego przez Fundacje Współpracy Polsko Niemieckiej i Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarskiego Grantu Blokowego – wyjazd był nagrodą dla najbardziej aktywnych beneficjentów projektu realizowanego przez Fundacje AgriNatura od stycznia 2012 roku (Mam swoje zdanie –edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych").

Tematem wizyty była demokracja, partycypacja, udział obywateli w decydowaniu o kierunkach rozwoju swojego regionu, akcje obywatelskie i współpraca między władzami a mieszkańcami, no i oczywiście rolnictwo.

W ciągu dwóch dni młodzież spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, odwiedziła gospodarstwa ekologiczne z sieci User Land i Centrum rolnictwa ekologicznego i biosymbiotycznego Herrmansdorfer oraz została przyjęta przez burmistrza Glonn.

Podczas wszystkich spotkań niemieccy gospodarze dzielili się z młodymi Polakami swoim doświadczeniem i wiedzą. Przedstawicielka stowarzyszenia AEG 2020 zapoznała ze strategią wprowadzania energii odnawianej na terenie gminy, a młodzież zastanawiała się nad możliwościami podobnych rozwiązań w swoich gminach i powiatach; odwiedzili również Holzschnitzelkraftwerk, gdzie mogli sami stwierdzić, że praca tej ekologicznej elektrociepłowni nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ciekawe były spotkania w gospodarstwach rolnych Gitti i Hansa Riedl orazJosefa Haas – młodzież zadawała pytania związane z budowaniem sieci współpracy, efektywnością i opłacalnością gospodarstw rolnych, które przestawiają się na specjalistyczną produkcję.

Rosi Reindl zapoznała młodzież z metodą budowania obywatelskiego zaangażowania przedstawiając działania Zivil Courage, a temat GMO wywołał spore emocje, ponieważ w Polsce ciągle zbyt mało mówi się o negatywnych skutkach wprowadzania GMO do rolnictwa.

Wizyta w Herrmansdorfer, mimo zimowej tego dnia pogody, była z kolei ciekawym przykładem nowatorskiego i kompleksowego podejścia do rolnictwa – szczególnie dlatego, że przekonała młodych ludzi o opłacalności sieciowej współpracy i ekologicznej produkcji nie tylko dla zdrowia człowieka, ale dla zdrowia przyrody. Kilku chłopców zgłosiło swoją chęć przyjechania na praktyki do tego modelowego centrum rolnictwa ekologicznego.

Ostatniego dnia młodzież spotkała się z burmistrzem Martinem Estrel, Juttą Graf i Sabiną Bruckman.

Wszystkie spotkania były – jak komentowali nauczyciele i opiekunowie młodzieży – dobrą lekcją demokracji i społeczeństwa obywatelskiego: Martin Esterl przedstawił strategię gminy na najbliższe lata, podkreślając szczególnie znaczenie współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w efektywnym zarządzaniu, a Sabnie Bruckmann zapoznała z zasadami działania Stowarzyszenia Unser Land, sieci która wzbudziła zainteresowanie młodych ludzi przyszłych producentów produktów rolnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu w naszej Galerii >>>>>(link)

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

 

Wizyta studyjna w Warszawie szkoły ze Starego Lubiejewa, 19 września

Grupa uczestników naszego projektu przyjechała do Warszawy  19 września wczesnym rankiem.  Od razu skierowaliśmy nasze kroki do Sejmu, gdzie razem z przewodnikiem zapoznaliśmy się z historią polskiego parlamentaryzmu, procesem tworzenia prawa w Polsce oraz podziałem władzy jaki panuje w naszym kraju.

Następnym punktem programu było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Departamentem Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Ze strony Urzędu przywitał nas dyrektor departamentu Kazimierz Porębski, obecnych też było sześciu pracowników odpowiedzialnych za takie zagadnienia jak wdrażanie PROW czy scalanie gruntów. Usłyszeliśmy czym zajmuje się Urząd i jakie są jego kompetencje, jakie są możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Dowiedzieliśmy się także, co to jest lista produktów tradycyjnych i jakie są warunki zgłoszenia swojego produktu na taką listę. Pani Marzena Rogozińska opowiedziała nam też o sposobach promocji produktów tradycyjnych przez UM.  Zadawaliśmy też wiele pytań, na które urzędnicy starali się odpowiedzieć-  zespoły Karola i Magdy szczególnie aktywnie włączyły się w rozmowę. Niestety nie zdążyliśmy omówić wszystkiego, ponieważ czekał na nas już następny punkt programu…  

…czyli dobry obiad w stołówce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po posiłku udaliśmy się na spotkanie  z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej z zespołem ds. Reform WPR. Pani Patrycja Purgał przygotowała dla nas świetne warsztaty, które pozwoliły zrozumieć na jakim etapie jest reforma i jakie trudności przysparza podjęcie decyzji w kręgu tylu państw,  jaka jest rola naszego premiera, naszego ministra, jaką siłę głosów ma Polska w Radzie Unii Europejskiej i co mogą europosłowie.  Uczniowie mieli okazję wcielić  się w rolę ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej i przetestować jak wyglądają negocjacje w praktyce i jak różne są interesy poszczególnych krajów w kwestii  płatności bezpośrednich. Cała zabawa oparta była na autentycznych stanowiskach poszczególnych krajów oraz aktualnej propozycji KE,  nad którą w tym roku toczy się debata w Radzie i Parlamencie UE.

Wyjazd studyjny do Niemiec- już wkrótce!

W dniach 26-29 października, jedna grupa  z każdej szkoły biorącej udział w projekcie „ Mam swoje zdanie” jedzie do Niemiec na spotkanie z niemieckim partnerem projektu LuXX e.V., w rolniczej miejscowości Glonn pod Monachium.  W wyjeździe weźmie ostatecznie udział 6 uczniów i opiekun z każdej szkoły, w sumie 21 osób, oraz przedstawiciele Fundacji AgriNatura. Nasze dwa dni na miejscu zapowiadają się intensywnie i  bardzo ciekawie: zwiedzimy centrum edukacji ekologicznej i ekologiczne przedsiębiorstwo w Herrmannsdorfer i Centrum Rolnictwa Biosymbiotycznego. Hermannsdorf jest centrum sieci współpracy grupującej i łączącej 70 gospodarstw ekologicznych w regionie – rolników i przetwórców.  Spotkamy się z wójtem gminy Glonn, z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i działaczami obywatelskimi . Poznamy Sabine Bruckmann, dyrektorkę Stowarzyszenia LuXX- (niemiecki partner projektu) i współzałożycielką sieci UNSER LAND – sieci współpracy między poszczególnymi producentami i przetwórcami. Spotkamy się z  Grupą AEG 2020 (Aktionskreises Energiewende Glonn 2020), społecznej akcji na rzecz rozwoju  OZE (odnawialnych źródeł energii) w gminie. Grupa AEG 2020 wyłoniła się z ruchu obywatelskiego dążącego do osiągnięcia niezależności od energii ze źródeł kopalnianych do roku 2020 w gminie Glonn (obecnie 40% pozyskiwanej energii pochodzi z OZE - odnawialnych źródeł energii). Czeka nas również spotkanie z Rosi Reindl, przedstawicielką inicjatywy Obywatelskiej przeciwko GMO Zivilcourage, prezentacja ich pracy i współpracy z samorządem, akcji lokalnych i  regionalnych. Sprawozdanie i wrażenia z wyjazdu- już wkrótce na naszej stronie!

Wizyta studyjna w Warszawie 21 - 22 września

W dniach 21 i 22 września  na wizytę studyjną do Warszawy przyjechali uczestnicy projektu z ZSCKR w Leśnej Podlaskiej. 21 września  korzystając z okazji pobytu w stolicy, zwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie połączono historię z nowoczesnością a miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji. Była to multimedialna lekcja naszej historii.

Wieczorem spotkaliśmy się przy ognisku i grillu w hotelu Bella Vista.

W drugim dniu  czekało  nas spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej z zespołem Reform WPR. W imieniu ministra rolnictwa powitała nas i chwilę z nami rozmawiała podsekretarz stanu Zofia Szalczyk. Wiceminister w kilku słowach podkreśliła jak ważną rolę dla unijnego społeczeństwa odgrywa Wspólna Polityka Rolna oraz jaki Polska odnosi korzyści z uczestnictwa w WPR.

Po wprowadzającej części teoretycznej, podczas której zapoznaliśmy się z procesem decyzyjnym UE,  wzięliśmy udział w przygotowanej przez Panią Patrycję Purgał grze - warsztacie pt.” Bądź ministrem i negocjuj” wcielając  się w rolę ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy mocno zaangażowali się w proces, i twardo negocjowali przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, jako przedstawiciele poszczególnych krajów- Rumunii, Słowenii, Polski, Grecji, Szwecji…do stołu jako przedstawiciel Niemiec usiadł z nami również kierownik zespołu ds. Reform WPR Beniamin Gawlik. Ostatecznie udało się nawet wypracować kompromisową i dosyć nowatorską propozycję dotyczącą dopłat bezpośrednich w kolejnym okresie finansowania, dzięki zawiązaniu koalicji przez przedstawicieli poszczególnych krajów.  Miejmy nadzieję że rzeczywiste negocjacje na Radzie Europy w Brukseli będą przebiegać równie szybko i pozytywnie…

W samo południe byliśmy umówieni na wizytę w Sejmie, gdzie poznaliśmy „od środka” miejsca, gdzie w Polsce tworzy się prawo. Mieliśmy okazję także w sejmowych kuluarach zobaczyć kilka znanych twarzy polskiej polityki.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z przedstawicielkami inicjatywy Rolnictwo Wspierane Społecznie (RWS) i  Instytutu Globalnej Odpowiedzialności – Dorotą Moran i Joanną Stiller członkinią Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej. Wysłuchaliśmy dwóch ciekawych prezentacji o alternatywnych sposobach dostępu do żywności w miastach, także w Warszawie, rozmawialiśmy o tym czego poszukują konsumenci w mieście i czy jest to szansa dla małych gospodarstw produkujących żywność ekologiczną.  Dowiedzieliśmy się również jak wygląda sytuacja rolników w krajach afrykańskich i co to jest „landgrabbing” (kradzież ziemi przez wielkie koncerny).

Dodatkowe informacje