Akcje lokalne z młodzieżą w Sandomierzu

1 czerwca 2012 odbyły się dwie pierwsze Akcje Lokalne jakie są zaplanowane w naszym projekcie. Ideą tych Akcji jest działanie na rzecz lokalnych społeczności, zrobienie czegoś pożytecznego, co będzie wszystkim służyć.

Mimo deszczowej pogody młodzież dość licznie zgromadziła się w szkole, by potem w dwóch grupach pojechać do przytuliska na Wiśniowej i Opactwa Pocysterskiego w Koprzywnicy.

Akcja realizowana przez III klasę technikum mechanizacji rolnictwa odbyła się w przytulisku dla psów, które to prowadzone jest przez Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt. Pomoc młodzieży polegała na porządkowaniu terenu, renowacji bud i kojców dla psów. W ciągu kilku godzin oczyszczono i doprowadzono do przyzwoitego stanu kilka psich „mieszkań". Było to ważne wsparcie dla tego lokalnego Stowarzyszenia, które działa tylko dzięki pracy wolontariuszy. Władze Sandomierza chciały ostatnio zlikwidować przytulisko, jednak dzięki ludziom dobrej woli udało się je uratować, a przede wszystkim ocalić zwierzęta. Stowarzyszenie w odróżnieniu od typowych schronisk przyjmuje je bezpłatnie i stara się znaleźć dla każdego psiaka nowy dom. III TMR wykazala się dużym zaangażowaniem podczas prac renowacji, a relację z całej akcji wyemitowało lokalne radio leliwa

Druga akcja realizowana była przez klasę III technikum ogrodniczego wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Koprzywnicy oraz Stowarzyszeniem 800-lecia Opactwa Cysterskiego „Ku Przyszłości". Celem było podniesienie atrakcyjności turystycznej i estetyki ogrodu pocysterskiego przy zabytkowym klasztorze w Koprzywnicy. Młodzież wykonała nasadzenia rodzimej roślinności, szczególnie bukszpanów oraz pomogła w aranżacji i pielęgnacji zieleni. To wszystko pomimo wiatru, deszczu i niesprzyjającej pogody (cale szczęście udało nam się zdobyć peleryny ale i tak wszyscy byli nieźle przemoczeni). Dla dzielnych ogrodników zapewniono również atrakcje- zwiedzanie klasztoru, który jest naprawdę unikalnym zabytkiem oraz po wysiłku zasłużony wypoczynek przy wspólnym grillu.

Stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych na temat najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR 2020

Stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych na temat najważniejszych założeń pakietu legislacyjnego WPR 2020

Przedstawiamy stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych odnoszące się do wybranych zagadnień uwzględnionych w pakiecie legislacyjnym Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 roku. Zostało ono wypracowane podczas debaty publicznej zorganizowanej przez Polski Klub Ekologiczny, Europejską Zieloną Fundację, Fundację Zielony Instytut oraz Koalicję na rzecz Czystego Bałtyku w dniu 30 listopada 2011 r. oraz w czasie późniejszych konsultacji. Stanowisko zostało poparte przez 28 organizacji pozarządowych w tym Społeczny Instytut Ekologiczny, Fundację AgriNatura oraz Stowarzyszenie Dla Dawnych Odmian i Ras.

Wiele z nich jest częścią szerokiego ruchu europejskich organizacji społecznych - Agricultural and Rural Convention – ARC 2020 (Koalicji Rolniczej i Wiejskiej), platformy ponad 150 organizacji z 22 krajów członkowskich UE i popierają stanowisko ARC2020 w sprawie reformy polityki rolnej i rozwoju wsi z listopada 2010 r.: http://www.arc2020.eu/front/wp-content/uploads/2011/03/ARC-Communication-PL.pdf. Stanowisku w języku polskim w załączeniu. (PLIK PDF DO POBRANIA)

Spotkanie z lokalnymi NGO w Leśnej Podlaskiej

 16 maja w szkole w Leśnej Podlaskiej w ramach naszego projektu odbyło się spotkanie młodzieży z lokalnymi organizacjami działającymi w najbliższej okolicy.

W spotkaniu wzięła udział pani Kasia Pawłowska, prezes  stowarzyszenia „Tradycja i Współczesność" z gminy Biała Podlaska, która zaprezentowała działania organizacji. Stowarzyszenie to jest bardzo aktywne na terenie gminy Biała Podlaska, gdzie prowadzi liczne akcje związane z zachowaniem lokalnej kultury i tradycji regionalnych, ponadto wiele działań jest realizowanych z dziećmi i dla dzieci. Dotyczą one miedzy innymi zagospodarowania terenów zielonych, placów zabaw, renowacji kapliczek.

Drugą organizacją było Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii, które zostało  utworzone w 2009 przy obiekcie turystycznym „Stajnia Wiosenny Wiatr" (gmina Biała Podlaska). O działalności stajni, klubu jeździeckiego i stowarzyszenia opowiadał instruktor jazdy Przemysław Kąkol.

Podczas zajęć uczniowie pracowali nad tym jakie stowarzyszenia i działania chcieliby prowadzić, zastanawiano się tez nad wspólną akcją lokalną która odbędzie się w czerwcu, jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Jako tematy akcji wybrano sprzątanie tras turystycznych w gminie oraz upiększenie terenów zielonych wokół szkoły poprzez nasadzenia roślin, które będą tez miały walory edukacyjne (mini ogród botaniczny).

Spotkanie z lokalnymi NGO w Starym Lubiejewie

15 maja 2012 odbyło się spotkanie z dwoma lokalnymi stowarzyszeniami w ZSCKR w Starym Lubiejewie. Zaprosiliśmy Pana Rafała Szczęsnego ze „Sceny Kotłownia", przybył cały zespół- 8 członków stowarzyszenia, którzy opowiadali nam o swoich działaniach –jest to jedyny teatr w Ostrowi Mazowieckiej. Dowiedzieliśmy się ile pracy i samozaparcia wymaga zorganizowanie i prowadzenie teatru, ale również że warto działać bo przynosi to dużą satysfakcję. Narzekamy często na brak dostępu do kultury i sztuki w małych miastach- tymczasem rozwój takich inicjatyw zależy przede wszystkim od dobrej woli i zainteresowania mieszkańców.  Władze na ogół są w stanie udostępnić  zaplecze lokalowe i wesprzeć takie inicjatywy, również w Ostrowi miejsca nie brakuje.

Scena Kotłownia poprosiła nas o wsparcie w ramach projektu, ponieważ od lat chciałaby zagospodarować zieleń przed teatrem. Jest to w tej chwili smutny i łysy trawnik, uczestnicy projektu mogą więc wykorzystać swoje doświadczenie rolniczo-ogrodnicze aby w ramach akcji lokalnej zrealizować odpowiednie nasadzenia. Część spotkania poświęcono więc na planowanie akcji, analizowane warunków, i szkicowanie przyszłych nasadzeń. Grupy przedstawiły 4 projekty, które będą jeszcze analizowane wspólnie z dyrekcją szkoły, tak aby wybrać najlepszy wariant.

Druga część spotkania była poświęcona działaniom lokalnego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Pan Mirosław Pędzich- Prezes stowarzyszenia oraz Pan Andrzej Barc, pszczelarz i leśnik, opowiadali o bogatej tradycji, o produkcji miodu kurpiowskiego, historii ruchu pszczelarzy na tym terenie sięgającej zamierzchłych czasów bartników Puszczy Białej. Rozmawialiśmy również o możliwych powodach ginięcia pszczół, prawdopodobnie związanych z intensyfikacją i chemizacją rolnictwa oraz konieczności ochrony tych niezmiernie pożytecznych owadów. Jednym z możliwych działań jest sadzenie roślin miododajnych, co realizowane będzie podczas drugiej akcji lokalnej planowanej na terenie szkoły.

Spotkanie z NGO w Sandomierzu- Mokoszynie

11 maja w szkole w Sandomierzu odbyło się spotkanie z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Gośćmi byli Edyta Stępień z miejscowego ODR-u reprezentująca Sandomierski Szlak Jabłkowy i Marcin Kułagowski z Przytuliska na Wiśniowej (Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt).

Pani Edyta w bardzo ciekawy sposób przedstawiła nam historie powstawania i rozwijania się szlaku jabłkowego w rejonie Sandomierza. Szlak był zakładany prze grupę pasjonatów, a obecnie prowadzony jest przez lokalne stowarzyszenie. Obejrzeliśmy także interesujących film o tym, jak działa szlak, kto jest lub może być członkiem szlaku, jakie mają prawa i obowiązki. Szczególny nacisk położony został na współpracę pomiędzy właścicielami poszczególnych obiektów oraz korzyści, jakie odnosi cały region, dzięki stworzeniu kompleksowej oferty turystycznej. Uzupełnieniem informacji o szlaku jabłkowym był film o grupie gospodarstw zajmujących się uprawą winorośli i produkcją wina. Dzięki temu w regionie zaczęła też rozwijać się enoturystyka, czyli turystyka związana ze zwiedzaniem winnic i degustowaniem wytwarzanego tam wina.

Z kolei Marcin Kułagowski w bardzo żywiołowy i emocjonalny sposób wprowadził nas w świat miłośników zwierząt, głównie psów, którymi opiekuje się na co dzień, w ramach pracy woluntarystycznej. Jak mówił, codziennie on i jeszcze jedna lub dwie osoby ze Stowarzyszenia w wolnym czasie zajmują się swoimi podopiecznymi. Bardzo ciekawą rzeczą była informacja o batalii, jaką Stowarzyszenie musiało stoczyć w obronie przytuliska i przebywających tam zwierząt z władzami Sandomierza. Sukces został odniesiony dzięki błyskawicznej akcji internetowej na Facebooku podjętej przez miłośników zwierząt.  Na koniec podsumował: „Wygraliśmy tę bitwę, ale sprawa jeszcze nie jest pewna". Stowarzyszenie prowadzi rozmowy żeby znaleźć w okolicach Sandomierza  większe, stałe i bezpieczne miejsce dla zwierzaków, które często ratuje z ulicy, leczy, a potem pomaga znaleźć im nowy dom. Polecamy stronę www.ssspz.com.pl  oraz facebook przytuliska: http://www.facebook.com/Przytulisko.na.Wisniowej

>>>>zdjęcia ze spotkania: Spotkanie z NGO w Sandomierzu-Mokoszynie

Warsztat II w Leśnej Podlaskiej

19 kwietnia w szkole w Leśnej Podlaskiej odbył się II warsztat naszego projektu, tym razem z cyklu Partycypacja i społeczeństwo obywatelskie. Wykładowcami byli Klaudia Wojciechowicz z Inicjatywy Obywatelskiej „GMO to nie to" oraz Robert Palusiński terapeuta Psychologii Zorientowanej na Proces, prowadzi także Forum Głębokiej Demokracji.

Klaudia zrobiła wstęp o demokracji, przybliżyła nam historię jej tworzenia się i na prostych przykładach przedstawiła rodzaj demokracji, jaki mamy w Polsce. Następnie bardzo ciekawie opowiadała, w jaki sposób działa Inicjatywa jako grupa nieformalna, skąd pozyskują fundusze, jak się komunikują, a także jak wyglądały ich dwie pierwsze demonstracje przed Sejmem. Od Klaudii także dowiedzieliśmy się, czym jest tzw. „nieposłuszeństwo obywatelskie".

Robert poprowadził ćwiczenie w formie „world cafe" (światowa kawiarenka) – każda grupa wybrała pytanie – problem do przedyskutowania. Przykładowe zagadnienia to: „Dlaczego polski rząd nie potrafi jasno i precyzyjnie odpowiadać na pytania obywateli?", „Kiedy ceny paliw spadną?", „Narkotyki miękkie, czy są bardzo szkodliwe i czy zostaną zalegalizowane?", „Jaka jest Wasza tajemnica szczęścia?", „Dlaczego wszystko drożeje?", „Dlaczego jest tak mało pomocy dla osób z problemami? (margines społeczny)". Następnie „szef" stolika,  zapisywał  odpowiedzi grupy, potem była kolejna runda, kiedy wszyscy przesiadali się do innych stolików i dyskutowali nad innymi pytaniami – problemami. „Szef" stolika zawsze pozostawał przy swoim stole. Zrobiliśmy kilka takich rund, a wyniki przemyśleń i dyskusji były bardzo ciekawe.  Co wiele głów to nie jedna! Było też parę ciekawych filmików związanych z ekologią, akcjami antyGMO, sposobem promowania się koncernów ...grupy były bardzo aktywne i świetnie sobie poradziły z wszystkimi ćwiczeniami.

>>>zdjęcia z warsztatu (galeria: Warsztat II w Leśnej Podlaskiej)

Dodatkowe informacje