13 grudnia, zakończenie projektu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

13 grudnia mieliśmy przyjemność wziąć udział we wspaniale przygotowanym przez uczniów i dyrekcję szkoły seminarium kończącym projekt w Leśnej Podlaskiej. W pięknie udekorowanej świątecznie Sali czekał na gości i uczestników projektu poczęstunek, oraz szkolny zespół, który zaprezentował wybór najpiękniejszych kolęd. W seminarium wzięło udział około 150 osób, w tym zaproszona młodzież i nauczyciele z pobliskiego gimnazjum oraz lokalna prasa.

Czytaj więcej: 13 grudnia, zakończenie projektu w ZSCKR w Leśnej Podlaskiej

12 grudnia, seminarium w Starym Lubiejewie

Seminarium podsumowujące projekt „Mam swoje Zdanie" w ZSCKR w Starym Lubiejewie odbyło się symbolicznego, przypadającego raz na sto lat dnia- 12.12.12. Zaprosiliśmy młodsze klasy, nauczycieli i byłych nauczyczycieli, dziennikarzy a gościem honorowym była Pani Danuta Janusz, niegdyś dyrektor szkoły a dzisiaj wiceburmistrz miasta Ostrów Mazowiecka.

Czytaj więcej: 12 grudnia, seminarium w Starym Lubiejewie

3 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Mam Swoje Zdanie” w szkole Rolniczej w Sandomierzu-Mokoszynie

Fundacja AgriNatura przygotowała pokaz slajdów, wręczyliśmy dyplomy i podziękowania. Było sporo wspomnień i uśmiechów przy pokazie zdjęć. Obecna były media- Pani dziennikarka z lokalnego radia przeprowadziła wywiad z Olą i Mateuszem , którzy brali udział w wyjeździe do Bawarii. Uczestnicy zapamiętali z Niemiec głównie wizyty u rolników ekologicznych i w centrum rolnictwa Biosymbiotycznego w Hermansdorfie , duży wybór i popularność produktów „bio" w sklepach, oraz coraz bardziej wszechobecne rozproszone odnawialne źródła energii takie jak kolerktory słoneczne i panele fotowoltaiczne, kotłownie na biomasę czy też na większą skalę wiatraki. Grupa uczniów przygotowała szczegółową relację z wyjazdu, tak aby podzielić się wrażeniami z pozostałymi uczestnikami projektu oraz młodszymi klasami które również zostały zaproszone na seminarium. Na seminarium obecny był również Pan Marek Niedbała, dyrektor szkoły, oraz Pani Alicja Stępień, dyrektor Domu Kultury w Koprzywnicy, która pomagała uczniom przygotować i realizować przeprowadzoną w czerwcu akcję lokalną zagospodarowania zieleni przy klasztorze pocysterskim. Całość seminarium przebiegła w bardzo sympatycznej atmosferze, a uczestnicy i młodsze klasy

Grupa młodzieży ze szkół rolniczych w Polsce z wizytą w Bawarii

W dniach 26.10-29.10 gmina Glonn w Bawarii gościła grupę młodzieży ze szkół rolniczych w Lubiejewie, Sandomierzu, Leśnej Podlaskiej. Wizytę zorganizowano w ramach projektu realizowanego przez Fundację AgriNatura a dofinansowanego przez Fundacje Współpracy Polsko Niemieckiej i Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Szwajcarskiego Grantu Blokowego – wyjazd był nagrodą dla najbardziej aktywnych beneficjentów projektu realizowanego przez Fundacje AgriNatura od stycznia 2012 roku (Mam swoje zdanie –edukacja dla demokracji w szkołach rolniczych").

Tematem wizyty była demokracja, partycypacja, udział obywateli w decydowaniu o kierunkach rozwoju swojego regionu, akcje obywatelskie i współpraca między władzami a mieszkańcami, no i oczywiście rolnictwo.

W ciągu dwóch dni młodzież spotkała się z przedstawicielami organizacji pozarządowych, odwiedziła gospodarstwa ekologiczne z sieci User Land i Centrum rolnictwa ekologicznego i biosymbiotycznego Herrmansdorfer oraz została przyjęta przez burmistrza Glonn.

Podczas wszystkich spotkań niemieccy gospodarze dzielili się z młodymi Polakami swoim doświadczeniem i wiedzą. Przedstawicielka stowarzyszenia AEG 2020 zapoznała ze strategią wprowadzania energii odnawianej na terenie gminy, a młodzież zastanawiała się nad możliwościami podobnych rozwiązań w swoich gminach i powiatach; odwiedzili również Holzschnitzelkraftwerk, gdzie mogli sami stwierdzić, że praca tej ekologicznej elektrociepłowni nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Ciekawe były spotkania w gospodarstwach rolnych Gitti i Hansa Riedl orazJosefa Haas – młodzież zadawała pytania związane z budowaniem sieci współpracy, efektywnością i opłacalnością gospodarstw rolnych, które przestawiają się na specjalistyczną produkcję.

Rosi Reindl zapoznała młodzież z metodą budowania obywatelskiego zaangażowania przedstawiając działania Zivil Courage, a temat GMO wywołał spore emocje, ponieważ w Polsce ciągle zbyt mało mówi się o negatywnych skutkach wprowadzania GMO do rolnictwa.

Wizyta w Herrmansdorfer, mimo zimowej tego dnia pogody, była z kolei ciekawym przykładem nowatorskiego i kompleksowego podejścia do rolnictwa – szczególnie dlatego, że przekonała młodych ludzi o opłacalności sieciowej współpracy i ekologicznej produkcji nie tylko dla zdrowia człowieka, ale dla zdrowia przyrody. Kilku chłopców zgłosiło swoją chęć przyjechania na praktyki do tego modelowego centrum rolnictwa ekologicznego.

Ostatniego dnia młodzież spotkała się z burmistrzem Martinem Estrel, Juttą Graf i Sabiną Bruckman.

Wszystkie spotkania były – jak komentowali nauczyciele i opiekunowie młodzieży – dobrą lekcją demokracji i społeczeństwa obywatelskiego: Martin Esterl przedstawił strategię gminy na najbliższe lata, podkreślając szczególnie znaczenie współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi w efektywnym zarządzaniu, a Sabnie Bruckmann zapoznała z zasadami działania Stowarzyszenia Unser Land, sieci która wzbudziła zainteresowanie młodych ludzi przyszłych producentów produktów rolnych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu w naszej Galerii >>>>>(link)

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej

 

 

Wyjazd studyjny do Niemiec- już wkrótce!

W dniach 26-29 października, jedna grupa  z każdej szkoły biorącej udział w projekcie „ Mam swoje zdanie” jedzie do Niemiec na spotkanie z niemieckim partnerem projektu LuXX e.V., w rolniczej miejscowości Glonn pod Monachium.  W wyjeździe weźmie ostatecznie udział 6 uczniów i opiekun z każdej szkoły, w sumie 21 osób, oraz przedstawiciele Fundacji AgriNatura. Nasze dwa dni na miejscu zapowiadają się intensywnie i  bardzo ciekawie: zwiedzimy centrum edukacji ekologicznej i ekologiczne przedsiębiorstwo w Herrmannsdorfer i Centrum Rolnictwa Biosymbiotycznego. Hermannsdorf jest centrum sieci współpracy grupującej i łączącej 70 gospodarstw ekologicznych w regionie – rolników i przetwórców.  Spotkamy się z wójtem gminy Glonn, z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i działaczami obywatelskimi . Poznamy Sabine Bruckmann, dyrektorkę Stowarzyszenia LuXX- (niemiecki partner projektu) i współzałożycielką sieci UNSER LAND – sieci współpracy między poszczególnymi producentami i przetwórcami. Spotkamy się z  Grupą AEG 2020 (Aktionskreises Energiewende Glonn 2020), społecznej akcji na rzecz rozwoju  OZE (odnawialnych źródeł energii) w gminie. Grupa AEG 2020 wyłoniła się z ruchu obywatelskiego dążącego do osiągnięcia niezależności od energii ze źródeł kopalnianych do roku 2020 w gminie Glonn (obecnie 40% pozyskiwanej energii pochodzi z OZE - odnawialnych źródeł energii). Czeka nas również spotkanie z Rosi Reindl, przedstawicielką inicjatywy Obywatelskiej przeciwko GMO Zivilcourage, prezentacja ich pracy i współpracy z samorządem, akcji lokalnych i  regionalnych. Sprawozdanie i wrażenia z wyjazdu- już wkrótce na naszej stronie!

Wizyta studyjna w Warszawie szkoły ze Starego Lubiejewa, 19 września

Grupa uczestników naszego projektu przyjechała do Warszawy  19 września wczesnym rankiem.  Od razu skierowaliśmy nasze kroki do Sejmu, gdzie razem z przewodnikiem zapoznaliśmy się z historią polskiego parlamentaryzmu, procesem tworzenia prawa w Polsce oraz podziałem władzy jaki panuje w naszym kraju.

Następnym punktem programu było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Departamentem Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich. Ze strony Urzędu przywitał nas dyrektor departamentu Kazimierz Porębski, obecnych też było sześciu pracowników odpowiedzialnych za takie zagadnienia jak wdrażanie PROW czy scalanie gruntów. Usłyszeliśmy czym zajmuje się Urząd i jakie są jego kompetencje, jakie są możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Dowiedzieliśmy się także, co to jest lista produktów tradycyjnych i jakie są warunki zgłoszenia swojego produktu na taką listę. Pani Marzena Rogozińska opowiedziała nam też o sposobach promocji produktów tradycyjnych przez UM.  Zadawaliśmy też wiele pytań, na które urzędnicy starali się odpowiedzieć-  zespoły Karola i Magdy szczególnie aktywnie włączyły się w rozmowę. Niestety nie zdążyliśmy omówić wszystkiego, ponieważ czekał na nas już następny punkt programu…  

…czyli dobry obiad w stołówce w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po posiłku udaliśmy się na spotkanie  z Departamentem Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej z zespołem ds. Reform WPR. Pani Patrycja Purgał przygotowała dla nas świetne warsztaty, które pozwoliły zrozumieć na jakim etapie jest reforma i jakie trudności przysparza podjęcie decyzji w kręgu tylu państw,  jaka jest rola naszego premiera, naszego ministra, jaką siłę głosów ma Polska w Radzie Unii Europejskiej i co mogą europosłowie.  Uczniowie mieli okazję wcielić  się w rolę ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej i przetestować jak wyglądają negocjacje w praktyce i jak różne są interesy poszczególnych krajów w kwestii  płatności bezpośrednich. Cała zabawa oparta była na autentycznych stanowiskach poszczególnych krajów oraz aktualnej propozycji KE,  nad którą w tym roku toczy się debata w Radzie i Parlamencie UE.

Dodatkowe informacje